வணக்கம் ஆயிரம் என் அன்பு ஆசிரியருக்கு …

A Tribute to my Dear Teacher BRO.ANSELM  on TEACHERS DAY…5th September

Natarajan

 

Bro.Anselm ….My Teacher ….a Friend , Philosopher and Guide to me ….

Image

Dear Brother..

Every year , on this DAY..5 SEP….Teachers Day… i used to talk to you over Phone and seek your  Blessings …. For the third year in a row , I miss that call today .  I MISS YOU … Brother…

I send my Regards and Respests  to You on this TEACHERS DAY, …. thro ” this Blog Post .  I am sure  Your Blessings and Good Wishes are  always available in plenty to me  and my family  on this Day …and for many more days to come ….

with affectionate Regards,

Your “Raja’ ….Natarajan.

 

BRO.ANSELM … My Teacher

 

….In 1965 at my age of 15 he handed over my SSLC BOOK in person to me and wished me well….The bond between me and my teacher however  continued  further… I was so emotionally attached to him that we used to be in touch with each other till the  Christmas in 2012. …When i talked to him after receiving his affectionate Christmas card in DEC2012, he was telling me that he would be meeting me  in Feb 2013, at chennai when he  comes down to Chennai from Yercaud for his medical checkup.

Perhaps this is the first time , he was not able to keep up his words ….One of Santhome Montford Brothers called me on the night of 7 Jan2013  and told me that our affectionate BRO.ANSELM has  left all of us in lurch and merged with JESUS on 7th evening at Yearcud Montford School.

He was not only my Teacher….but a Good Friend, Philosopher and Guide at all times ….I am sure many of his students would miss him a lot like me.. on this DAY….

Here is a Poetical Tribute to that Great Personality.

அன்பும்  அறிவும் பண்புடன் பாசமும்
 ஒன்றுக்கு  ஒன்று குறையாமல்
 என்றும்  எங்க வாழ்வில் இருக்க
 அன்றே வழி காட்டிய ஆசான்  அய்யா  நீ !!!
 பள்ளி கணக்கில் கூட்டலும் கழித்தலும் உண்டு
 ஆனால் வாழ்க்கையின் ஒழுக்க  கணக்கில் கூட்டலும்
  பெருக்கலும்  மட்டுமே என்று   சொன்னவன் அய்யா நீ !!!!
 உன் மாணவன் நான் …இன்றும் உன் மாணவன்தான் !!!!
 நீ சொல்லி கொடுத்த ஒழுக்க கணக்கில் இருந்து  சிறிதும்
 வழுக்காமல் நான் இருக்க நீதானே காரணம் அய்யா !!!!!
 அழகான உன் கையெழுத்து   எவ்வளவு  பேர்
  தலை எழுத்தை  மாற்றி இருக்கு …உனக்கு தெரியுமா அய்யா !!!
  எந்த வயசிலும் உன் கண்டிப்பும் கனிவும் உனக்கு ஒரு அடையாளம் !!!!
  வருடம் தப்பாமல் எனக்கு கிடைக்கும் உன்னுடைய கிறிஸ்துமஸ்
  வாழ்த்து அட்டை , எனக்கு ஆண்டவன்  பிரசாதம் !!!!
  ‘ராஜா  ..ராஜா ” என்று  நீ என்னை கூப்பிடும்போது  உன்
  அன்பு  சாம்ராஜ்யத்தின் ராஜாவாக  நான் இருப்பேனே அய்யா !!!!
   உன்னுடைய   Presence   எப்போதும்  இருக்கும் என்று நான்
   எண்ணிய  வேளையில்  காலத்தின் கரும்பலகை சொல்கிறது
   எனக்கு…   நீ    ABSENT     என்று   !!!!!
  நீ  இல்லாத இந்த உலகம்   வெறுமை  வெறுமை ..இது
  நிச்சயம்  கொடுமை  கொடுமை !!!!
  பளிச்சென்று  ஒரு பதில் வேண்டும்  எனக்கு ….நீ
  எப்போ மீண்டும்    PRESENT       ஆவாய்  அய்யா!!!!!
 Natarajan
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s