பிபிசி வானிலை முன்னெச்சரிக்கையால் ‘பீதி’யும் தமிழ் வலைப் பதிவரின் ஆறுதல் விளக்கமும் – தி இந்து

‘தமிழ்நாடு வெதர்மேன்’ என்ற பிரபல தமிழ் வானிலைப் பதிவர், பிபிசி கணிப்புகளின் தற்காலிகத் தன்மையை வெளிப்படுத்தி பதிவிட்டுள்ளார்.

Source: பிபிசி வானிலை முன்னெச்சரிக்கையால் ‘பீதி’யும் தமிழ் வலைப் பதிவரின் ஆறுதல் விளக்கமும் – தி இந்து

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s