அம்பாளிடம் மனம் ஈடுபட என்ன வழி?

Sage of Kanchi

Thanks Smt Saraswathi Thyagarajan mami for this article – I personally interviewed Dr Radhakrishna sastrigal in Srirangam and remember this incident narrated by him.

Periyava_japam_mudra

I know I have already shared this one. But I have no problem in sharing this incident even 100 times. This is all we do. Please refer to the “Bhaavam” article I posted earlier. Those devotees, do not go outside of their upasaana dheivam to complain. Most of us go and ask 100 different people to help us with our upasaana – except the deity itself. These are the incidents that we need to learn and practice. These devotees’ experiences teach us all great lessons.

என் தந்தை சிமிழி ப்ரம்ம ஸ்ரீவெங்கடராம சாஸ்திரி ஸ்ரீமடத்தின் அபிமானத்துக்கு மிக்க உகந்தவர்.எனது பால்யத்திலேயே அவர் மறைந்தார். பகவத் சங்கல்பத்தில் இரு சன்னியாசிகள் மூலம் தேவி உபாசனை கிட்டியது. பல ஆண்டுகள் உபாஸித்த பிறகும் ,உபாஸனையில் உடலும் வாக்கும் ஈடுபடும் அளவுக்கு மனதும்  ஈடுபடவில்லையோ என ஒரு தாபம்! சாந்தி கிடைக்கவில்லை என்ற எண்ணம் வலுத்தது.

பெரியவாளிடம் சென்றேன். என் மனக் குறைய அவரிடம் கொட்டினேன்.

”பூஜையில் வாக்கும் செயலும் ஈடுபடும்…

View original post 172 more words

One thought on “அம்பாளிடம் மனம் ஈடுபட என்ன வழி?

  1. solar panels on homes December 16, 2015 / 11:06 pm

    Good replies in return of this query with genuine arguments and describing all about that.

Leave a Reply to solar panels on homes Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s