வாரம் ஒரு கவிதை ….” தேர்தல் நாள் ” !!!

 

தேர்தல்  நாள்
…………
தேர்தல்  நாள் …ஒரு ஜனநாயகத் திருவிழா !…அது
தேர்வு நாள் உனக்கு  தம்பி ! தேர்தல் வினாத்  தாளில்
கேள்வி பல இருந்தாலும் உன் விடை ஒன்றே ஒன்றுதான் !
தெளிவாக இருக்கட்டும் உன் விடையும் தேர்வும் !
உன் தேர்வில் இருக்கு உன் எதிர் காலம் …சிந்தித்து
பதில் சொல்லு உன் விடை என்ன  என்று !
“நோட்டுக்கு  இல்லை என்  வோட்டு”  என்று சொல்லும் உனக்கு
அவசியமா  இலவசம்  என்னும் வசிய மருந்து ? யோசித்து விடை
எழுது !
தம்பி .. தெளிவான  ஒரு   வாக்கு சொல்ல  வேண்டும் உன்
செல்வாக்கு என்ன வென்று !…  காட்ட வேண்டும் உன் பிரதிநிதி
யார் என்று !…புரிந்து கொள்  நீ  ஒன்றை ! உன் வாக்கை
யாசிக்கும் பலர் தலை விதி இன்று உன் கையில் !
தேர்வு  நாள் இன்று யோசிக்காமல் நீ எழுதும் ஒரு விடை
உன்னை சொல்ல வைக்கும் ” என் பிரதிநிதி …என்
தலைவிதி ” …என்று  நாளை !  சிந்தித்து சரியான
விடை எழுது  உன் தேர்வு தாளில் !
Natarajan….in http://www.dinamani.com on 16 May 2016
Natarajan
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s