வாரம் ஒரு கவிதை …” காகிதக் கப்பல் ” !

 

காகித கப்பல்
………….
மழை நீரின் ஓட்டத்தில் நான் விட்ட முதல்  கப்பல் ….காகித கப்பல்!
இன்று வரை  மனத்திரையில் ஓடுதே  என் முதல்  கப்பல் பயணம் !
ஒன்றல்ல … பலப் பல …. ஒன்று கவிழ்ந்தாலும் மற்றது தொடரும்
அதன் பயணத்தை …கை வைக்கவில்லையே   நான் என் தலையில்
அன்று…”கவிழ்ந்தது என் கப்பல் என்று ” !
 கப்பல் ஒட்டிய பெருமை மட்டுமே என் முகத்தில் …அந்த
மகிழ்ச்சி ஒன்றுதான் மனதில் நின்றது அன்று !
நீரின் ஆட்டத்திலும் ஓட்டத்திலும் அதன்  பாதையில் வெகு நேர்த்தியாய்
பயணம் செய்து “ஒருவர் வாழ்க்கை பயணமும் இப்படித்தான்” என்று
எனக்கு கோடிட்டு  பாடம் சொன்னதே அந்த காகித கப்பல் !
பால பாடம் அதைப்  படிக்கத் தவறி விட்டேன் நான் அன்று !
காலச்சக்கர ஓட்டத்தில் ஓடும் காகித கப்பல் தானே நம் வாழ்க்கையும் !
வாழ்வின் ஓட்டத்தில்  ஒரு  வாசல்  வழி மூடினாலும்  இறைவன்  மறு
வாசல் வழியைத் திறக்கிறானே நமக்கு  !
மாற்று வாசல் திறப்பது தெரியாமல்  மூடிய கதவு முன்னால் நான்
நின்று ” கவிழ்ந்து விட்டதே என் கப்பல் ” என்று  புலம்புவது
ஏன் இன்று ?….
காகித கப்பல் சொன்ன பாடம் படிக்க நான் மறந்து விட்டதாலா ?  நான்
செய்த தவறு நீ செய்ய வேண்டாம்  தம்பி !
காகிதக் கப்பல் பயணம்  இன்று உன் வாழ்வில் நீ பார்க்காத
ஒன்றாக  இருந்தாலும் அந்த கப்பல் எனக்கு சொன்ன
செய்தியை  மறக்க வேண்டாம் நீ !
ஆட்டம் ஏதும்  இன்றி உன் வாழ்க்கை ஓட்டம்  உன்னை வெற்றி சிகரம்
தொடவைக்கும்  ஒரு ஆகாயக் கப்பலாக மாறும் நிச்சயம் !
natarajan
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s