சர்க்கரைத் தமிழில் பிறந்தநாள் வாழ்த்து பாட்டு!

‘நம்முள் ஆழ்ந்துவிட்ட பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் என்ற பண்பாட்டை தமிழ் மனத்தோடு கொண்டாட தற்போது ஒரு வாய்ப்பு கிட்டியுள்ளது’

Source: யூடியூப் பகிர்வு: சர்க்கரைத் தமிழில் பிறந்தநாள் வாழ்த்து பாட்டு!

Bharathi  Anand  in www. tamil.thehindu.com

Natarajan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s