வாரம் ஒரு கவிதை …” எழுத்து “…!

 

எழுத்து
……….
எண்ணங்களின் பிரதி பலிப்பே
ஒருவன்  எழுதும் கவிதையும்  , கதையும் !
உறங்கும் மக்களையும்  நாட்டையும் உலுக்கி
அவர்தம்  உரிமைக்கு குரல் கொடுக்க வைப்பதும்
அந்த  எழுத்தின் சக்தியே !
ஒருவன் தலை எழுத்தை மாற்றும் சக்தியும் உண்டு
அந்த எண்ணுக்கும் எழுத்துக்கும் !
ஒரு கையெழுத்தின் மதிப்பைக் கூட்டுவதும்
அதே எண் , எழுத்தின் சக்திதான் !
எழுத்தாணி காலம் முதல் இன்றைய மின்னஞ்சல்
யுகம் வரை எண்ணும்  எழுத்தும், இமையும்
விழியுமே  ஒரு  மனிதனுக்கு !
Natarajan  in http://www.dinamani.com dated 3rd Oct 2016
Natarajan
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s