வாரம் ஒரு கவிதை … “மனம் என்னும் மாயப் பேய் !!!”

 

மனம் என்னும் மாயப் பேய் !!!
……………………
மனம் ஒரு குரங்குதான் …இல்லை என்று சொல்லவில்லை  நான் !
இங்கும்  அங்கும் அலையும் மனக் குரங்கை அடக்கி வைக்கும் ஒரு
குரங்காட்டியாக  நீ இருக்கலாம்… தவறில்லை !
மனக் குரங்கு தறி கெட்டு நெறி தவறி அடங்கா குரங்காட்டம்
போடும் நேரம் உன் மனமே ஒரு பேயாக மாறும் ,உன்னை தன்
மாய வலையில்  சிக்கவைத்து ..! உன்னையும்  மாற்றும்
அந்த மாயப் பேய்  தன் கூட்டத்தின்  ஒரு அங்கமாக !
சிக்கவும்   வேண்டாம் அந்த  மாய வலையில் …மாயாவியாக
நீ மாறவும் வேண்டாம் !…  ஒரு நல்ல குரங்காட்டியாக மட்டும்
நீ இருந்தால்!   உன் மனக் குரங்கும்  ஒரு குரங்காக மட்டுமே
அலையும்  என்றைக்கும்…  நீ போடும் “கோட்டை”  தாண்டாமல் !
நல்லன ஏற்று  அல்லன ஒதுக்கி உன் மன சிற்பம்  நீ செதுக்கினால்
அல்லல் என்றும் இல்லை உனக்கு  தம்பி !  உன்
மனம் என்றும் நல்ல மனமாக மணக்கும் …உன் வாழ்வும் இனிக்கும் !
இந்த ஊரும்  நாடும் உன்னைப்  போற்றி  வணங்கும் !
Natarajan
http://www.dinamani.com  on 17th oct 2016
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s