வாரம் ஒரு கவிதை…” அழுத கண்ணீர் ” …

 

அழுத கண்ணீர் …
………………
.
தங்கத் தலைவர் மூவர் வங்கக் கடலோரம் துயில்  கொண்டாரே !
அலை கடலோரம் அமைதியாய் உறங்கும் தங்கள்
தலைவருக்கு விடை கொடுக்க திரண்ட அன்பு மக்கள்
வடித்த கண்ணீர்,  கடலையும் கண்ணீர் கடல் ஆக்கியதோ ?
நெஞ்சை அடக்கும் துக்கத்துடன் தொண்டர் பலர்  வடித்த
 கண்ணீர்,  வர வைத்ததே கண்ணீரை பலர் கண்ணிலும் !
அழுத கண்ணீர் கண்டு  தானும் அழுத மக்களில் நானும் ஒருவன் !
மாண்டவர்  மீண்டு  வருவதில்லையே என்று
மனம் பொங்கி தினம் தினம் கடல் வடிக்கும்
கண்ணீர்தானோ  தரை தொட்டு செல்லும் கடல் அலைகள் ?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s