வாரம் ஒரு கவிதை…” சுனாமி சுவடுகள் ” …

 

ஆழிப் பேரலை இங்கு பதித்த சுவடுகள் என்றும் 
அழியாத வடுக்கள் அன்றோ ! ஆண்டு பன்னிரண்டு 
ஆனாலும் மறக்க முடியுமா அந்த நாளை இன்றும் ?
சுனாமியின் சுவடுகளில் கால் பதித்து மரம் பல பலி 
கொண்டு ஒரு நகரின் வாழ்வு முடக்கி " வார்தா "
ஆடிய ஆட்டம் ஆழிப் பேரலையின் மற்றுமொரு 
அவதாரமா ? பஞ்ச பூதங்கள் வரிசை கட்டி கொஞ்சமும் 
இரக்கம் இல்லாமல் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக  அசுர ஆட்டம் போடுவது 
ஏன் இந்த இசை விழா மாதத்தில் மீண்டும் மீண்டும் ?
வசை பாடவில்லை நான் உங்களை பஞ்ச பூதங்களே! 
அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை எனக்கு உங்கள் மீது !
எங்களைக் காக்கும் தாய் அல்லவா நீங்க ...பிள்ளைகள் 
எங்களை நீங்க தண்டித்தது போதும் ...உங்க அடிகளின் 
வடுக்கள் கட்டாயம் தடுக்கும் எங்களை உங்கள் கண்டிப்பான 
நெறி முறை விதி முறை மீறாமல் இனிமேல் ! நம்புங்க எங்க வாக்கை !
நம்பி எங்களை வழி நடத்துங்க ஒரு தடங்கல் இல்லா 
பாதையில் நாங்கள்  எங்கள் பாத சுவடு பதிக்க

Natarajan

www.dinamani.com ---26th Dec2016

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s