வாரம் ஒரு கவிதை…” எதிர் காலம் ” !!!

 

எதிர்காலம்
————-
நெருநெல் உளனொருவன் இன்றில்லை என்னும்
பெருமை  படைத்து இவ்வுலகு …சொன்னான்
வள்ளுவன் !  வள்ளுவன் வாக்கையும் வென்று
நான் காண்பேன் கதிரவனை நாளை காலை
என்னும்  நம்பிக்கை நம் எதிர்கால கனவுக்கு
நாம் போடும் அடித்தளம் …இன்று இல்லாவிட்டால்
என்ன …”நாளை  நமதே” என்னும் நம்  நம்பிக்கை
மாற்றும் நம் எதிர்காலத்தை ஒரு வசந்த காலமாக !
புரியாத புதிர் அல்ல நம் எதிர்காலம் …ராசி
பலன் சொல்வதும்  அல்ல நம் எதிர்காலம் !
நம் எதிர்காலம் நம் கையில்தான் ..கை ரேகையில் அல்ல !
“நாளை நமதே ” என்னும் நம்பிக்கை  நனவாக
தேவை இன்று நம் கடின உழைப்பு …
உழைப்பு …விடா முயற்சி ..தன்னம்பிக்கை
இம்மூன்றும்  அருமையான  வித்தாகும்  ஒரு
முத்தான எதிர் கால மலர் பூங்கா  பூத்துக் குலுங்க!
எதிர்காலம் நமக்கு ஒரு வசந்த காலமாக மலரட்டும் !
எதிர் மறை நினைவும் உணர்வும் நம்மை விட்டு விலகட்டும் !
Natarajan
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s