வாரம் ஒரு கவிதை ….” பெண் என்னும் பிரபஞ்சம் “

 

பெண் என்னும் பிரபஞ்சம்
———————–
ஆணுக்கு பெண் அடிமையில்லை..ஒரு
ஆணை விட பெண் எதிலும் எங்கும்
குறைந்தவளும் இல்லை !
மறக்க வேண்டாம் உங்கள் பெருமை
பெண்ணுரிமை நம்  உரிமை
மறுக்க முடியுமா யாரும் இதை ?
வானமே எல்லை நமக்கு …நாளை
இந்த உலகம் மட்டும் அல்ல …இந்த
பிரபஞ்சம் கூட ஒரு பெண்ணின்
கையில்தான் !
முடிந்தது அவள்  மேடை முழக்கம் ..முழங்கிய
பெண் தேடினாள்  தன் கை பேசியை
ஊரில் இருக்கும் அவள் அப்பாவிடம் பேச !
மறு முனையில் கேட்டதோ அம்மாவின் குரல் !
சரி அம்மா ..நான் பேசறேன்  அப்புறமா
அப்பாவிடம் … சும்மா தான் கூப்பிட்டேன்
நான் ! வைக்கட்டுமா ?
நாளை உலகை  ஆளப் பிறந்த தன்
பெண்ணின் சொல் கேட்டும்  வாய்
பேசாமல் நிற்கும்  அந்த தாய்
அல்லவோ பெண் என்னும் பிரபஞ்சம் !
Natarajan
in http://www.dinamani.com dated 9th Dec 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s