வாரம் ஒரு கவிதை ….”வீணையின் நாதம் “… கவிதை 2

வீணையின் நாதம்
——————
வீணையின்  நாதத்தில் கீதமும் இருக்கும்
வேதமும் ஒலிக்கும்
பேதமும் பார்க்காதே  வீணை தன்னை
இசைப்பவர் யார் என்று ?
இசை ரசிக்கும் ரசிகருக்கும் எம்மதமும்
சம்மதமே..இசை ஒன்றே அவர் பேசும்
மொழி …உண்ணும் உணவு !
இசைவிழா நேரம் இனிய ராகத்தில்
இணையும் மனசு சட்டென்று மாறி
ஒருவர் மீது ஒருவர் வசை மாரி
பொழிவது ஏன் ?
நாதத்தின் ராகம் மட்டும் என்ன என்று
அலசிய அதே ரசிகர்  கூட்டம் ஒரே இரவில் நீ என்ன
இனம் நான் என்ன இனம் என்று
அபஸ்வர ராகம் பாடத் துடிப்பது ஏன் ?
வீணை வடிக்குது கண்ணீர் இன்று
தன் நாதமும் கீதமும் வீணாய் போனதே என்று !
Natarajan in
http://www.dinamani.com dated 7th Jan 2018
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s