வாரம் ஒரு கவிதை ….” தூரத்து வெளிச்சம் “

 

தூரத்து வெளிச்சம்
—————–
தூரத்து பச்சை கண்ணுக்கு குளிர்ச்சி  என்றால்
தூரத்து வெளிச்சம் ஒரு நம்பிக்கை நட்சத்திரம் !
மழை வேண்டி ஏங்கி தவிக்கும் மண்ணுக்கு
வானில் கருமேகம்  தூரத்து வெளிச்சம் !
பார்வை இல்லாமல் இருட்டில்  தவிக்கும்   கண்ணுக்கு
கண் தான விருப்ப மனுக்கள்  ஒரு தூரத்து வெளிச்சம் !
கடல் பயணம் வழி தவறும் நேரம்
கலங்கரை விளக்கம் தூரத்து வெளிச்சம் !
ஒரு மருத்துவரே தூரத்து வெளிச்சம்
அவரிடம் சிகிச்சை பெரும் நோயாளிக்கு !
இன்று என்ன துயரம் இருந்தாலும்
நாளைய  விடியல் யாருக்கும் ஓரு
தூரத்து வெளிச்சமே !
இருட்டில் தடுமாறும் ஒருவனுக்கு
ஒரு மெழுகு வத்தி ஒளியும்
தூரத்து வெளிச்சம்தான் !
என்  நாட்டுக்கும் நல்ல காலம் பிறக்கும்
நல்ல தலைவன் ஒருவன் என்
நாட்டை நல்ல வழியில் நடத்துவான்
அவனே என் தூரத்து வெளிச்சம் !
இது என் எதிர்பார்ப்பு !
இன்று என் விண்ணில் தெரியும் ஒரு
சிறு ஒளிக்கீற்று தூரத்து வெளிச்சமா ?
இல்லை வெறும் மின்னல் கீற்று மட்டுமா ?
விடை இல்லையே  இதற்கு என்னிடம் !
அது அந்த ஆண்டவனுக்கே வெளிச்சம் !
Source…..Natarajan
in http://www.dinamani.com dated 20th Jan 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s