வாரம் ஒரு கவிதை …”.நல்லதோர் வீணை “

 

நல்லதோர்  வீணை
——————
நல்லதோர்  வீணை … அதன் நாதம்
சுருதி பிறழாத  சப்தஸ்வர கீதம் !
இந்த மண்ணில் பிறக்கும் ஓவ்வொரு
குழந்தையும்  நல்லதோர் வீணைதான் !
அந்த  வீணை இசைக்கப் போவது இனிய
கீதமா …இல்லை அபஸ்வர ஒலியா ?
விடை இதற்கு  அதன் அம்மா அப்பாவிடம்தான் !
வீணை வாசிப்பு எப்படி என்று தெரியவேண்டும்
குழந்தையின் அம்மா அப்பாவுக்கு !
அம்மா அப்பாவின் இனிய  இசை இயக்கத்தில்
வளரும் பிள்ளை  தப்பு தாளம் போடாது ..
தவறியும்  சுருதி பிசகு செய்யாது ! தன் இசையால்
பிறர் மனதை கொள்ளை அடிக்குமே அல்லாமல்
மறந்தும் தன் வீட்டையும் நாட்டையும் கொள்ளை
அடிக்காது !
நல்லதோர்  வீணை செய்வோம் ஒவ்வொரு
வீட்டிலும் …வீணையின் இனிய இசை
ஒலிக்கட்டும்  நம் வீட்டிலும் நாட்டிலும் !
Source…..Natarajan
in http://www.dinamani.com dated 27th Jan 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s