வாரம் ஒரு கவிதை …” வஞ்சம் செய்வாரோடு …”

வஞ்சம்  செய்வாரோடு …
————————-
கொஞ்சமும் வெட்கம் இல்லாமல் லஞ்சம்
வாங்குது ஒரு கூட்டம் …தயங்காமல்
லஞ்சம் கொடுக்கவும் தயாரா காத்திருக்கு  இன்னொரு கூட்டம் !
வஞ்சம் செய்வாரோடு வஞ்சனை இல்லாமல்
சேர்ந்து தாய் திருநாட்டை வஞ்சிக்கும்
இந்த கூட்டணி ஒரு வஞ்சக கூட்டணி !
பிறந்த மண்ணையே வஞ்சிக்கும் இந்த
வஞ்சக கூட்டணியை வளர விடலாமா ?
நம் நாட்டின் அடித்தளத்தை அசைக்க
நினைக்கும் இந்த கூட்டணியை
வேருடன் களைய வேண்டாமா நாம் ?
லஞ்சம் தவிர் ..நெஞ்சம் நிமிர் ..இது கொடுப்பவருக்கும்
சேர்த்துதான் ! நம் மண்ணின் பிஞ்சு
மனத்திலும் விதைக்க வேண்டும் இந்த
விதையை !
எந்த வளத்துக்கும் பஞ்சமில்லா ஒளி
மிகு பாரதத்தில் நெஞ்சம் நிமிர்ந்து
வீறு நடை போடும் காலம் கனிய
வேண்டும் நம் இளைய தலைமுறைக்கு
வஞ்சனை எதுவும் இல்லாமல் வெகு விரைவில் !
K.Natarajan
in www.dinamani.com dated 2nd Feb 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s