வாரம் ஒரு கவிதை …” நெருப்பின் தாகம் “

நெருப்பின் தாகம்
——————-
மலையேறும் மோகம் …உன் மடி மீது விளையாடும்
தாகம் …வேகம் வேகமாய் உன்னிடம் ஓடி
வந்த அந்த சிறுமலர்கள் செய்த பாவம் என்ன ?
சொல்லு மலையன்னையே  …உன் வெறுப்புக்கு
காரணம் என்ன ?
உன் நிழலில் ஓடி விளையாடி ஒரு புது உலகம்
காண வந்த அந்த  சிறு மலர் கொத்து
மீது நீ நெருப்பைக் கொட்டியது ஏன் ? யார் மீது
வெறுப்பு உனக்கு ?
நெருப்பின் தாக்கம் என்ன என்று தெரியாதா உனக்கு ?
உன் கோப நெருப்பின் தாகத்துக்கு உன் பிள்ளைகள்
என்ன தண்ணீரா ?
உன் வெறுப்பு யார் மீது இருந்தாலும் கொட்ட  வேண்டாம்
மீண்டும் உன் கோப  நெருப்பை யார் மீதும் தாயே !
போதும் இந்த சோகம் …வேண்டாம் இன்னொரு நெருப்பின்
தாகம்!  பிள்ளைகள் எங்கள் பிழை  பொறுத்து
மன்னிக்க வேண்டும் மலையன்னை நீ !
K.Natarajan
in http://www.dinamani.com dated 17th March 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s