வாரம் ஒரு கவிதை …” அலை பாயும் மனதினிலே …”

அலை பாயும் மனதினிலே …
…………………………
கடல் அலை கடலுக்கு முகவரி
கரை தொட்டு செல்லும் அலை
கரை கடக்காதவரை இல்லை
ஒரு சுனாமி !
தன் எல்லை என்ன என்று
தெரியும் கடல் அலைக்கு !
அலை பாயும் மனதுக்கு மட்டும்
தெரியாது தன் எல்லை என்ன என்று !
உன் மன அலையின் எல்லை எது
வரை என்று நீ செய்ய வேண்டும்
ஒரு வரைமுறை தம்பி !
மனதின் அலையோடு பயணிப்பதும்
ஒரு கலைதான் தம்பி …அலையின்
வேகத்தில் நீ காணாமல் போகும் வரை !
நீ படிக்க வேண்டிய நேரம் இது …படிக்க
வேண்டிய நேரத்தில் திசை தவறி நீ
பயணிக்க வேண்டாம் !
உன்னை வளைத்துப் பிடிக்க காத்திருக்கு
என்னற்ற வலைத்தளம் பலப் பல !
எந்த ஒரு வலையிலும் சிக்க மீன் அல்ல
தம்பி நீ ! உன்னைப் பெற்றவருக்கும்
இந்த நாட்டுக்கும் நீ ஒரு நம்பிக்கை தூண் !
இங்கும் அங்கும் அலைந்தாலும் உன் மனம்
என்னும் கப்பலை இயக்கும் தலைவன் நீ
என்பதை மறந்து விடாதே !
அலை பாயும் உன் மனதின் கடிவாளம்
இருக்க வேண்டும் உன் கையில் தம்பி !
Natarajan  in http://www.dinamani.com dated 2nd April 2018
2nd April 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s