வாரம் ஒரு கவிதை…”.மகளுக்கு ஒரு மடல் “

மகளுக்கு ஒரு மடல்
===================
என் அன்பு மகள் நீ …என்னை விட்டு
சென்று விட்டாய் வெகு தூரம் ! அயல் நாட்டில் உன் மேல்
படிப்பு உன்னை சிகரத்தின் உச்சியும் தொடவைக்கும் !
உன் அம்மா நான் உன் மின்னஞ்சல் படிக்கும்
வழி தெரிந்துகொண்டேன் உனக்காக ! ஆனால் உன் மின் அஞ்சல்
எல்லாம் உன்  மொழியில் ! அது எனக்கு கிரேக்க மொழி!
அம்மாவின் என் மொழி இப்போ உனக்கு வேற்று மொழியா
பெண்ணே ?  மாற்றி யோசித்து  புது உச்சம் நீ தொட்டாலும்
அம்மா நானும் பெண் நீயும் பேசிக்கொள்ள நடுவில் ஒரு
மொழிபெயர்ப்பாளர் உதவி தேவையா நமக்கு ?
மாற்றிக் கொண்டாய் நீ உன்னை சாதனை பல
ஆற்றிட …என் மடலையும் நம் மொழியில் படித்து
பதிலும் எனக்கு என் மொழியில் கொடுக்கும்
ஆற்றல் இல்லையா என்ன உன்னிடம் ?
இந்த வயதில் உன் மின்னஞ்சல் மொழி  நான்
கற்கும் போது உன் வயதில்  அம்மா மொழியில் ஒரு
மின்னஞ்சல் எனக்கு நீ அனுப்ப முடியாதா என்ன ?
அந்த உன் ஒரு சாதனை தீர்த்து வைக்கும் என்
நீண்ட நாள் வேதனையை ! உன் பதில் என்ன என்று
“கூகுளில் தேடு ” நீ  என்று மட்டும் சொல்லிவிடாதே
என் அருமை பெண்ணே !
K.Natarajan
28/01/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s