வாரம் ஒரு கவிதை ….” யாரோவாகிப் போன அவள் ….”

யாரோவாகிப் போன அவள் …
============================
நேற்று வரை அவளுக்கு ராஜ உபசாரம்
சற்றும் குறைவில்லா கவனிப்பு …அவள்
மேல் அப்படி ஒரு அக்கறை !  ஒரு கருவை
சுமக்கும் தாய் அல்லவா அவள் !
பெற்றெடுத்தாள்  ஒரு குழந்தையை அவள்
இன்று ! மாறி மாறி குழந்தையை தூக்கி
கொஞ்சுது உறவினர் கூட்டம் !
மறந்தும் கூட பிறந்த குழந்தை அவள்
கையில் இல்லை ! நேற்று வரை அவள்தான்
எல்லாமே ! ஆனால் இன்று யாரோவாகிப்போன
அவளை கவனிப்பார் யாரும் இல்லை !
யாரோவாகிப்போன  அவளுக்கு அதில்  வருத்தமில்லை !
வாடகைத் தாய் அவளுக்குத் தெரியாதா
என்ன …அவள் எல்லை எது வரை என்று ?
K.Natarajan
17/02/2019

One thought on “வாரம் ஒரு கவிதை ….” யாரோவாகிப் போன அவள் ….”

  1. Ramesh R April 26, 2019 / 4:22 pm

    நன்று

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s