வாரம் ஒரு கவிதை …” முதல் முத்தம் ” 3

முதல் முத்தம் ..3
+++++++++++++
இதயத்தில் ஒரு பட படப்பு ..ஒரு
எதிர்பார்ப்பு !  புது மணப்பெண்ணின்
புத்தாடை நளினம்  ,சுகந்த மலர் நறுமணம் !
இதழும் என் கையில் இதமாக !
அவசரம் அவசரமாக இதழில்
தேடினேன் ! தேடியது கிடைத்ததும்
இமை மூடாமல்  கொடுத்தேன் அந்த
இதழுக்கு  ஒரு அன்பு முத்தம் ! ஆம்
முதல் முதலாக என் கவிதையை
அச்சில் பார்த்த நான் அந்த வார
இதழுக்கு மகிழ்ச்சியில் கொடுத்த முத்தமே
என் முதல் முத்தம் !
K.natarajan
15/05/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s