வாரம் ஒரு கவிதை ….” அரசியல் “

அரசியல்
+++++++++
அரசியல்  இசைக்க வேண்டும் இணக்கமான
ஒரு இசை… ஆனால்  அரசியலில்  அரங்கேறுவதோ
தினம் ஒரு நாடகம் இன்று !
அரிசியில் ஆரம்பித்து  வரிசை கட்டி காத்திருக்கு
அரசியல் மக்கள் மனதை தினம் உரசிப்பார்க்க !
அரிசியில் அரசியல், நதியில்  அரசியல், படிக்கும்
படிப்பில் அரசியல் , எதில்  இல்லை அரசியல் ?
அரசியல் செய்யவில்லை என்றால் அரசியல் வாதிக்கு
ஆட்சியில் இடமில்லை ! அரசியல் ஒரு சாக்கடை
என்றார் ஒருவர் ஒருநாள் ! இன்று அரசியல் ஒரு
சந்தைக்கடை !
வெறும் கல்லையும் வைரக்கல் என்று வாக்கு
வங்கியில் விற்று தன் வங்கிக்கணக்கில்
வெட்கமே  இல்லாமல் பணம் சேர்க்கும்
ஒரு வியாபாரமே இன்றைய அரசியல் !
Kandasami Natarajan in http://www.dinamani.com
dated  21/08/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s