வாரம் ஒரு கவிதை ….”சிரிப்பு “

சிரிப்பு
++++++
சிரித்து வாழ வேண்டும் நீ !பிறர்
சிரிக்க வாழ்ந்திடாதே நீ !
இந்த சொல்லுக்கு விதி விலக்கு
நான் !
நான் சிரிப்பதில்லை .. என்னைப்
பார்த்து மற்றவர் சிரிக்கிறார் !
ஆம் ! நான் ஒரு நல்ல நகைச்சுவை
நடிகன் …மேடையிலும் திரையிலும் !!!
Kandasami Natarajan
in www. dinamani.com  dated 03/09/2019
03/09/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s