வாரம் ஒரு கவிதை ….” சாம்பலாய் முடியும் உடல் “

சாம்பலாய் முடியும் உடல்
++++++++++++++++++++++++++
ஆஸ்தி எத்தனை சேர்த்தாலும் மனிதனின்
அஸ்தி அடக்கம் ஒரு சிறு மண் குடுவையிலே !
அதற்குள்  எத்தனை எத்தனை குஸ்தி
உறவுக்குள் இது என் ஆஸ்தி ,உன் ஆஸ்தி
என்று !
ஆட்டம் முடிந்து ஆறு அடி நிலத்தில்
அடக்கம் ….இல்லை  அரையடி மண் குடுவையில்
உடலின் சாம்பல் அடக்கம் !
இந்த வாழ்வின்  முடிவு  தெரிந்தும், முடிவும்
சாம்பலும் அடுத்தவருக்கே …எனக்கு இல்லை
எப்போதும் என்னும்  மாயையில் வலம் வரும்
மனிதர் பலர் உண்டே இங்கே !
மடிந்த பின் மண்ணோடு மண்ணாகி வெறும்
சாம்பலாக மாறிய பின்னர் மீண்டும்
உயிர்த்து எழ மனிதன் என்ன பீனிக்ஸ் பறவையா ?
கந்தசாமி  நடராஜன்      in http://www.dinamani.com dated  09/10/2019

4 thoughts on “வாரம் ஒரு கவிதை ….” சாம்பலாய் முடியும் உடல் “

 1. k sethuraman October 9, 2019 / 2:52 pm

  very well touched the heart people are like that

 2. P. Jamuna October 9, 2019 / 7:34 pm

  Very true but nobody cares

  • natarajan October 9, 2019 / 2:14 pm

   Thanks for your feedback and comment Madam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s