வாரம் ஒரு கவிதை ….” மதுரை “

 

மதுரை
+++++++
சங்கம் வளர்த்த தமிழ் மதுரையில்தான்
மதுரை தமிழ் இன்றும் மதுரத் தமிழே !
மாட வீதியும் சிகரம் தொடும் கோபுரங்களும்
கூடல்  நகருக்கு ஒரு தனி முகவரி !
பிட்டுக்கு மண் சுமந்து பிரம்படி பட்ட
பரமேஸ்வரன்  பொற்பாதம் பட்ட இடம்
மதுரை !
அண்ணல் காந்தி அவர் முழு ஆடை துறந்து
கதர் ஆடைக்கு மாறிய நகரும் மதுரையே !
தேமதுரத் தமிழ் ஓசை அன்றும் இன்றும்
ஒலிக்கும்  நகரும் மதுரையே !
மதுரையின் மதுரம் எல்லாம் மறந்து
மதுரை என்றாலே அடிதடி, வெட்டு குத்து ,
அடாவடி அரசியல் , போக்கிரித்தனம்
என்று வரிந்து கட்டி  மதுரையைப்
படம் பிடித்துக் காட்டும் தமிழ் திரை
உலகத்துக்கு அப்படி என்ன வெறுப்பு
நம்ம  மதுரை மீது ?
Kandaswamy Natarajan  in http://www.dinamani.com  dated 17th oct 2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s