வாரம் ஒரு கவிதை …” தூரத்து உறவுகள் “

தூரத்து உறவுகள்
++++++++++++++++++
உறவுகள் என்றும் உறவுகளே
பக்கத்து உறவுகள் என்ன
தூரத்து உறவுகள் என்ன !
தொலைக்காத உறவு எல்லாம்
நெருங்கிய உறவுகள்தான் !
நடைமுறையில் இன்று  பேரன் பேத்திகள்
தாத்தா பாட்டி  பக்கத்திலா உள்ளார்கள் ?
சொந்த தாத்தா பாட்டியே  இன்று தூரத்து
சொந்தம் என்று மாறும் நிலைமை !
இனி வரும் நாளில்  பக்கத்து சொந்தம்
தூரத்து சொந்தம் இரண்டுக்கும் ஒரு
புது அர்த்தம் தேட வேண்டிய கட்டாயம்
ஒன்று நிச்சயம் உருவாகும் !
பக்கத்தில் இருந்தால் மட்டும் சொந்தம் என்று
இல்லை !  தூரத்தில் இருந்தாலும் தாத்தா
பாட்டி தூரத்து சொந்தம் இல்லை என்று
பிள்ளைகளுக்கு சொல்லும் ஓர் காலம் வரும்
கண்டிப்பாக !
கந்தசாமி  நடராஜன்
 in http://www.dinamani.com  dated   20/11/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s