வாரம் ஒரு கவிதை ” மௌன சிறை : 1

மௌன சிறை
++++++++++++++
பேச்சு வாக்கில் வாக்கு வாதம் முற்றும்
கணவன் மனைவிக்கு இடையில் !
நீ பேச வேண்டாம் இனிமேல் என்னுடன்
நானும் பேச மாட்டேன் உன்னுடன் இனி !
இது இடைக்கால தீர்வு !
மௌனம் காப்பர்  இருவரும் …யார்
முதலில் பேசுவது என்னும் தயக்கம்
ஒரு பக்கம் !  யார் பெரியவர் என்னும்
அஹங்காரம் மறு  பக்கம் !
மௌன மொழியால் இருவருக்குமே
சங்கடம் …சலிப்பு!
யார் முதலில் கண் சிமிட்டுவது என்னும்
குழப்பம் !
சத்தம்  போட்டு பேசிய இருவருக்கும்
” சட்டப்படி ”   சிறை தண்டனை …மௌன
சிறை !
குற்றம் பார்த்தால் சுற்றம் மட்டுமா இருக்காது?
சத்தமும் இருக்காது ஒரே வீட்டில் !
குற்றம் சற்றே மறந்து மௌனம் கலைத்தால்
கிடைக்கும் இருவருக்கும் விடுதலை
மௌன சிறைவாசத்தில் இருந்து !
கந்தசாமி  நடராஜன்
30/11/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s