வாரம் ஒரு கவிதை

அது அந்த காலம் !!!+++++++++++++++++

அரச மரம் சுற்றி அடி  வயிற்றைத் 
தொட்டுப் பார்த்த பெண்கள் காலம் 
ஒரு காலம் ! அது அந்த காலம் !

அரை கிலோ மீட்டர் நடந்து விட்டு 
அருகம் புல் ஜூஸ் குடித்து முடித்த
கையோடு அடி வயிறு தொட்டு தொந்தி

கரைந்து விட்டதா என்று ஆண்கள் பார்ப்பது 
இந்த காலம் !!!

கந்தசாமி நடராஜன்

2 thoughts on “வாரம் ஒரு கவிதை

 1. George ritz February 19, 2020 / 10:18 am

  Hello sir,

  I can vaguely understand the connection between changing times in your kavithai. My reading knowledge may not be enough to understand the deep meanings.

  Do people in India drink juice after walking? Or is that your poetic notion?

  • natarajan February 19, 2020 / 10:38 am

   Yes some people drink herbal juice after morning walk anticipating reduction in their tummy size after every walk !
   Wishful thinking only.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s