வாரம் ஒரு கவிதை

விட்டு விடு எங்களை …

வாகனம் இல்லா சாலைகள் …மாணவர்
இல்லா கல்வி சாலைகள் !
அலுவலர் இல்லா அலுவலகங்கள்… வெறிச்சோடிய 
கடற்கரை ! 

விமானம் இல்லாத விமான நிலையம் …ரயில் 
இல்லாத ரயில் நிலையங்கள் ! வழிபாட்டு 
தலங்களுக்கும் போட்டு விட்டாய் நீ ஒரு பூட்டு !

கோயிலில் இருக்கும் கடவுளும் இன்று 
மருத்துவ மனையில் …மருத்துவர் உருவில் !

ஊரையே அடக்கி விட்டாய் நீ ..அடங்காமல் 
ஆடிய மனிதரும் முடங்கி விட்டார் வீட்டுக்குள்ளே !

கொரானா …நீ மட்டும்தான் இன்னும் அடங்காமல் 
ஆட்டம் காட்டுகிறாய் உலகுக்கு !

விட்டு விடு எங்களை … போதும் உன் ஆட்டம் !
ஓரு தட்டு தட்டி மனிதா நீ ஒரு தூசு என் முன்னால் 
என்று சொல்லாமல் சொல்லி விட்டாய் !

ஓடி விடு நீ இப்போதே …வீட்டை விட்டு நாங்கள் 
வெளியே வர வேண்டும் …எங்கள் உலகை 
புதிய உலகை பார்க்க வேண்டும் …பறவைகளின் 
குரல் கேட்கவேண்டும் பழையபடி !

இனிமேல் யாரையும் ” நீ ஒரு தூசு  என் முன்னால் “
என்று சொல்ல மாட்டோம் ! விட்டு விடு எங்களை 
வாழ விடு எங்கள் குலத்தை ! 

கந்தசாமி நடராஜன்

2 thoughts on “வாரம் ஒரு கவிதை

  1. vtthuvarakan May 12, 2020 / 11:24 am

    அருமை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s