வாரம் ஒரு கவிதை

புது வசந்தம் 


கத்தி இல்லை ரத்தம் இல்லை 
யுத்தம் ஒன்று பார்த்து விட்டோம் 
இன்று ! இதுதான் மூன்றாம் 
உலகப் போரா !

அவன்  பெரியவன் இவன்  சிறியவன் 
என்னும் பேதம் இல்லை உனக்கு !

கண்ணுக்கு தெரியவில்லை நீ யார் 
என்று உலகுக்கு !

உலகத்தை ஒரு உலுக்கு உலுக்கி விட்டாய் 
இயற்கையை மீட்டு எடுத்து விட்டாய் 

மாசு இல்லா நீல வானம் …தெளிந்த 
நீர் ஓடை … மனிதன் சுவாசிக்க 
மாசில்லா நல்ல காற்று ! நினைத்துப் 
பார்த்தால் இது ஒரு அதிசயமே !

பறவைகளின் இனிய கீதம் …அந்த காலம் 
அந்த காலம் என்று சொல்வோமே அந்த 
வசந்த காலம் மீண்டும் புது வசந்தமாய் 
மலர ஒரு தூசு நீதானே காரணம் !

தூசு தட்டி எழுப்பிவிட்டாய் புது உலகை !
மாசு படிந்த மனித  மனமும் ஓசையின்றி 
வேற்றுமையில் ஒற்றுமை கீதம் இசைக்கும் 
இந்த நேரம் தூசு நீ வந்த வேலை முடிந்தது 
என்று ஓசை இல்லாமல் கிளம்பி விடு !

சராசரி மனிதன் எனக்கும் புது உலக அழகைப் 
பார்க்க ஆசை !சிறகடித்துப் பறக்கும் 
பறவையின் இன்னிசை கீதம் கேட்க ஆசை !

கந்தசாமி நடராஜன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s