வாரம் ஒரு கவிதை

காலத்தின் கோலம் 


குற்றம் புரிந்தது பாஸ் போர்ட் 
தண்டனை ரேஷன் கார்டுக்கு !
நாடு விட்டு நாடு சென்றால் மட்டுமே 
பாஸ்போர்ட் தேவை என்று 
இருந்தோம் நாம் அன்று !
இன்று ஒரு ஊரு விட்டு இன்னொரு 
ஊர் செல்ல தேவை e பாஸ் !
இது காலத்தின்  கோலம் !
இந்தியன் என்னும் தேசிய நீரோட்டத்தில் 
இணைந்த மனிதர் பலர் தேசிய 
நெடும் சாலையில் நிற்காமல் ஓடிக் கொண்டு 
இருக்கிறார் இன்று  அவரவர் ஊர் தேடி !
இது யார் தவறு ? வேற்று ஊருக்கு பிழைக்க 
வந்தது  அவன் குற்றமா ? எதற்கு  இந்த கொடிய 
தண்டனை அவனுக்கு ? மனித நேயம் 
காட்ட வேண்டும் நல்ல வழி அவனுக்கு !
ஊரடங்கு காரணம் காட்டி எல்லோரும் 
ஒதுங்கி நின்றால் எப்படி அய்யா அடங்கும் 
அவன் வேதனை ? 
அந்த கிராமத்து ஏழையின் கண்ணீர் 
தகர்த்து விடும் பல நகரத்துக் கோட்டைகளை !

கந்தசாமி நடராஜன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s