வாரம் ஒரு கவிதை

என் கேள்விக்கு என்ன பதில் ?


தினசரி நாட்காட்டி தாள் கிழிக்கிறேன் 
நான் தினமும் காலை  …கிழிப்பது அதை 
மட்டுமே …ஊரடங்கில் வேறு ஒன்றும் 
கிழிக்கவில்லை நான் !

சொல்லப்போனால்  இன்று என்ன தேதி 
என்ன கிழமை என்று நாள் காட்டி 
சொல்கிறது செய்தி எனக்கு !

ஊரடங்கு முடிய இன்னும் எத்தனை 
நாள் பாக்கி என்றும் தெரியவில்லை !

என் வாழ் நாளில் நான் இது வரை 
கிழித்துக் கழித்த நாள் போக 
இன்னும் எத்தனை நாள்  தினமும் 
தாள்  கிழிக்க வேண்டும் இனிமேல் ?

அதுவும் தெரியவில்லையே எனக்கு 
 என் வீட்டு நாள் காட்டியிடம் உண்டா விடை 
இந்த கேள்விக்கு ? 

கந்தசாமி நடராஜன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s