வாரம் ஒரு கவிதை

சொந்த பந்தம் 

சொந்தம் என்றால் என்ன சொல்லு தாத்தா 
கேட்டான் பேரன் என்னிடம் தொலைபேசியில் !
நெருங்கிய சொந்தம் …தூரத்து சொந்தம் 
யார் யார் என்று ஆர்வமாக சொன்னேன் நான் !
சொந்தமும் பந்தமும் பேரனுக்கு புரிய வைக்க 
ஒரு ஆசை !  
நான் உனக்கு நெருங்கிய சொந்தமா இல்லை 
தூரத்து சொந்தமா என்று சொல்லு பார்ப்போம் 
கேட்டேன் பேரனை ஆவலுடன் !
 நீங்க எனக்கு தூரத்து சொந்தம் 
தாத்தா …நீங்க என் கூட இல்லையே 
என்னை விட்டு தூரத்தில்தானே இருக்கீங்க 
தூரத்து சொந்தம்தானே நீங்க எனக்கு 
பேரனின் இந்த கேள்விக்கு என்ன 
பதில் நான் சொல்ல

கந்தசாமி நடராஜன்

2 thoughts on “வாரம் ஒரு கவிதை

  1. Sampathkumar k July 18, 2020 / 5:15 am

    Nice kavithai. Yes it is difficult to answer grand children’s questions.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s