வாரம் ஒரு கவிதை

கூப்பிடு அய்யா அந்த கொரானாவை!!!


கொரானா கொரானா என்று எல்லோரும் 
சொல்லுறாங்க …யார் அந்த கொரானா ?
அவர் பின்னால் பெரிய கூட்டமே இருக்குமோ ?

கூப்பிடப்பா அவரை ..நம் கட்சிக் கூட்டணியில் 
இணைத்து விடுவோம் ! விட்டு விடக் கூடாது 
கொரானா வாக்கு  வங்கியை ! 

பேசிக் கொண்டே போனார் கட்சித் தலைவர் 
கேட்டுக் கொண்டு இருந்த கட்சித் தொண்டரை 
கொரானா தாக்கி அவர் இப்போ மருத்தவ 
மனையில் ! 

கட்சிக்காக கொரானாவுடன் கூட்டணி பேச்சு 
வாரத்தை நடக்கிறது இப்போ மருத்துவ 
மனையில் என்கிறார்  தலைவர் !

எந்த அரசியல் கூட்டணியிலும் சிக்காமல் 
சொல்லமால் கொள்ளாமல் ஓடி விடலாமா 
என்று யோசிக்கிறதாம் இப்போ அந்த 
அழையா விருந்தாளி கொரானா !

கந்தசாமி நடராஜன் 
15/10/2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s