வாரம் ஒரு கவிதை

வெறும் பொம்மை பேச்சு அல்ல !!!


ஆண்டு முழுதும் உங்க வீட்டுப் பரண் 
மேலே “லாக் டவுனில் ” நாங்க !
நீங்க இப்போதான் ஆறு மாதமா 
” லாக் டவுனில் ” !

காற்றாட எங்களையாவது  உங்கள் வீட்டுப் 
படியில் விட்டு வையுங்க !

எங்க முகத்தில் முகக் கவசம் எதுவும் 
மாட்டி விடாதீங்க நீங்க !

இந்த பொம்மை சொல்வதைக் கேளுங்க !
நீங்களும் உங்க நண்பர்களும் மட்டும் 
மறக்காமல் முகக் கவசம் போட்டுக் 
கொள்ளுங்க !

நிம்மதியாய் இருந்த எங்களை உங்கள் 
வீட்டுப் படியில் நிறுத்தி  எந்த வம்பிலும்  
மாட்டி விட்டுவிடாதீஙக நீங்க !

உங்கள் ஆசைக்கு எண்ணி பத்து 
நாள் உங்கள் வீட்டு விருந்தாளியாய் 
எங்களை கவனித்து மீண்டும் 
உங்கள் வீட்டுப் பரண் மேல் 
நல்லபடியாய் ” லாக் டவ்னில் “
நாங்க இருக்க 
எங்களை வழி அனுப்பி வைச்சுடுங்க !

அடுத்த வருடம் நீங்களும் “லாக் டவுன் “
பிரச்சனை எதுவும் இல்லாமல் பொம்மைகள் 
எங்களை ஒரு நிறைவான மனதுடன் 
உங்கள் வீட்டு கொலுப்  படிக்கு அழைத்து வாங்க!

வேண்டாம் உங்களுக்கு முகக் கவசம் அடுத்த ஆண்டு! 
சுமுகமாக இருக்கும் அடுத்த நவராத்திரி சமூக 
இடைவெளி என்று எதுவும் இல்லாமல் !

இது ஒரு பொம்மை பேச்சு அல்ல !
பொம்மையின்   வடிவில் அந்த 
அம்மன் அளிக்கும் சத்ய வாக்கு !

கந்தசாமி  நடராஜன் 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s