வாரம் ஒரு கவிதை

கசப்பான உண்மை !!!

“வரலாறு காணாத வளர்ச்சி நமது GDP 
இந்த அரை ஆண்டில் ..மாத மாத 
வளர்ச்சி இத்தனை சத வீதத்தில் …”
மெய் மறந்து பேசுகிறார் மேடையில் 
கட்சித் தலைவர் !

பாவம் அவருக்குத் தெரியவில்லை 
தான் பட்டியல் இடுவது நாட்டில் கொரானா 
பாதிப்பு சதவிகித புள்ளி விபரம் 
என்னும் கசப்பான உண்மை !!!

கந்தசாமி நடராஜன் 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s