வாரம் ஒரு கவிதை

முதல் கையெழுத்து 


நாங்கள் பதவிக்கு வந்தால் எங்கள் 
முதல்வர் போடும் முதல் கையெழுத்து 
கோவிட்  19 ஐ தள்ளுபடி செய்வதுதான் !
வரலாம் ஒரு தேர்தல் வாக்குறுதி இப்படியும் ! 

கந்தசாமி நடராஜன் 
23/01/2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s