இன்று ஒரு கவிதை

இப்போ என்ன அவசரம் எனக்கு !


கண்டவர் விண்டிலர் விண்டவர் 
கண்டிலர் 


விண்வெளி பயணம் செல்ல 
தேவை பல கோடி !


விண்வெளி விண்ணுலகு இல்லையே 
பிறகு ஏன் இத்தனை ஆரவாரம் ?


காலம் வரும் நேரம் ஒரு பைசா 
செலவு இல்லாமல் என்னை விண்ணுலகு 
கூட்டி செல்ல வருவான் காலன் !


அவன் வரும் வரை காத்திருப்பேன் 
நான் விண்ணுலகு காண ! 


இப்போ எனக்கு என்ன அவசரம் ?

கந்தசாமி நடராஜன் 
11/07/2021 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s