மா வாழை… ஒரு அரிய காட்சி !!!

வாழை மர நட்புக் கரங்களில்  மாங்கனிக்   கொத்து  தன்  இலைகளுடன் …. மாவாழை … ஒரு பசுமையான காட்சி …. உடனே  “கிளிக் ” செய்தேன் என்

அலைபேசி  கேமரா மூலம் …என் வீட்டு  மாடியிலிருந்து !

நடராஜன் K

31/05/2019