வாரம் ஒரு கவிதை ….” அன்பின் வழியது …”

அன்பின் வழியது …
——————-
அன்பின் வழியது மறந்தால், மறையும் நல்ல
பண்பும் பாசமும் … தடம் மாறும்  வழி ,
மறைக்கும் கண்ணை… தொடரும் பிழைகளும் !
அம்மா என்றால் அன்பு ..அன்பு என்றால்
அம்மா … அன்பின் வழியது அம்மாவின்
அரவணைப்பும் பாசப்பிணைப்பும் !
வலிக்குது மனசு இன்று தடம் புரண்ட
ஒரு பேதையின்  செயல் கண்டு !
துடிக்குது நெஞ்சம் பிஞ்சு இரண்டின்
உயிர் பறித்த ஒரு  வஞ்சகப் பெண்ணின்
நஞ்சு மனதை நினைத்து !
வள்ளுவன் காட்டிய அற வழியில் நடக்க
முடியவில்லை அந்த பெண்ணுக்கு …அந்த
பெண்ணின் தலை எழுத்து அது !
பிழை ஏதும் செய்யாத அந்த பிஞ்சு
இரண்டும் செய்த பாவம் என்ன ?
அற வழி மறந்த அந்த பெண்ணுக்கு
அன்பின் வழியும் அறவே மறந்து போனதே !
அதை நினைத்தால்  வலிக்குது மனசு !
dated 13/09/2018
Advertisements