வாரம் ஒரு கவிதை ….” இனிமேல் மழைக் காலம் “

 

இனிமேல் மழைக் காலம்
+++++++++++++++++++++++
நல்ல காலம் பொறக்குது நல்ல காலம்
பொறக்குது …இனிமேல் மழைக் காலம்
இனிமேல் மழைக் காலமே !அத்திப்
பூத்தாற்போல் பெய்யும் வான் மழை
போல்  வீட்டு வாசலில் நின்று குரல்
கொடுக்கும்  குடுகுடுப்பைக் காரன் !
அசரீரி மாதிரி குரல் கொடுக்கும் அந்த
மனிதரின் கையில் இருக்கும் குடுகுடுப்பை
என் கண்ணுக்கு வானிலை நிலைய
“ரேடார்” ஆகாவே  தெரியுது அய்யா !
மழைக்காலம் அது ஒரு கனாக் காலம்
என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்த  எனக்கு
குடுகுடுப்பையின் குரல் இடி மின்னல்
மழையின் முன்னோட்டமாகவே  தெரியுது
அய்யா !
இனிமேல் மழைக் காலம் என்றால் அதை
விட வேறு எந்த காலம் நல்ல காலம் ? !
K .நடராஜன்   in http://www.dinamani.com dated 10/07/2019
10th July 2019
Advertisements

வாரம் ஒரு கவிதை ….” ஆட்டுக்குட்டியை நனைத்த மழை ” 2

ஆட்டுக்குட்டியை நனைத்த  மழை ….2
++++++++++++++++++++++++++++++
அணிவகுத்து வந்தீங்க …திரண்டு வந்து
“குண்டு  மழையும்”  பொழிந்தீர்கள்  எங்கள்
மண்ணில் நீங்க !
ஆயிரம் ஆயிரம் நன்றி உங்களுக்கு எங்க
மண்ணையும் முத்தமிட்டு எங்க மனதையும்
குளிர வைத்த மேகக் கூட்டங்களே !
எங்க மண்ணை நீங்க தொட்டு முத்தமிட்ட
நேரம் மறந்து விட்டோம் எங்க வீட்டு
ஆட்டுக்குட்டியை !
எங்க வீட்டுக் கடைக்குட்டி பொழிந்து தள்ளி
விட்டாள் ஒரு “அழுகை மழை” எங்க
வீட்டுக்கு உள்ளே !
” என் செல்ல ஆட்டுக்குட்டியை நனைத்து
விட்டதே இந்த மழை  என்று ! எங்க
வீட்டுக் கடைக்குட்டிக்கு தெரியாதே   அவள்
செல்ல ஆட்டுக்குட்டிக்கும் தேவை இந்த மழை என்று !
K.Natarajan
04/07/2019

வாரம் ஒரு கவிதை … ” ஆட்டுக்குட்டியை நனைத்த மழை “

ஆட்டுக்குட்டியை நனைத்த மழை
+++++++++++++++++++++++++++++++
வீட்டில் இருக்கும் குட்டி ஆடு ஒரு
சுட்டி  ஆடாகவே இருக்கும் !
மழையில்  அது நனைந்தாலும்
சிலிர்த்து குதிக்கும்  மகிழ்ச்சியில் !
ஆட்டுக்கு தெரியும் மழை  அதை
நனைக்குமே  தவிர சிதைக்காது ஒருபோதும்
என்று …! மழை  ஒரு  ஓநாயும் அல்ல
ஆட்டுக் குட்டியை தனக்கு இரையாக்க !
ஆனால் எத்தனை எத்தனை ஓநாய்கள்
மனித வடிவில்  நம்  வீட்டு செல்லக்
குட்டிகளை ,பச்சிளம் பிஞ்சுகளை ,
குறி வைத்துக் குதற !
எத்தனை நாளைக்கு நாம் பொறுத்துக்
கொள்வது இந்த குரூர செயலை ?
நம் வீட்டு ஆட்டுக்குட்டிக்குத்  தெரியும்
நாய் எது ஓநாய் எது என்று !
நம்ம வீட்டு செல்லக்குட்டிக்கு மட்டும்
அல்ல …நமக்கே தெரிவதில்லையே
மனித வடிவில் மிருகம் யார் நம்
அருகில் என்று ?
K.Natarajan
 in http://www.dinamani.com  dated 03/07/2019

வாரம் ஒரு கவிதை ….” நெடு வாழ்வின் நினைவு “

நெடு வாழ்வின் நினைவு
+++++++++++++++++++++++
நெருநெல் உளனொருவன் இன்றில்லை என்னும்
பெருமை படைத்தது இந்த பூமி !
சில நாள்  வாழ்ந்தாலும்  பல நாள் வாழ்ந்தாலும்
பதிக்க வேண்டும் நான்   ஒரு நல்ல முத்திரை !
வாழ்ந்தால் இப்படி வாழ வேண்டும் என்று நானும்
படைக்க வேண்டும் சரித்திரம் !
ஆயிரம் பிறை காண ஆசை எனக்கு  என் நெடு
வாழ்வில் ! அந்த நெடு வாழ்வின் நினைவலைகள்
மீது விடாது தொடர வேண்டும் என் படகுப்
பயணம் …நெடு வாழ்வின் இனிய பயணம் !
என் பயணம் முடிந்தாலும் தொடர வேண்டும்
என் பிள்ளைகள் பயணம் அதே படகில்
என் நெடு வாழ்வின் நினைவலைகள் மீது !
படைக்க வேண்டும் அவரும் ஒரு சரித்திரம்
அவரவர் நெடு வாழ்வில் !
K.Natarajan
in http://www.dinamani.com dated  26/06/2019

வாரம் ஒரு கவிதை ….” தாக்குங்கள் எங்களை ….” !!!

தாக்குங்கள் எங்களை ….
++++++++++++++++++++++++
படையெடுத்து வாருங்கள் …அணிவகுத்து
வாருங்கள்  எங்களைத்  தாக்க !
குறி பார்த்து தாக்குங்கள் எங்களை !
காத்திருக்கிறோம் நாங்கள் !
மிரண்டு ஓடி ஒளிய மாட்டோம் நாங்க !
திரண்டு வாருங்கள் கருமேகங்களே
“குண்டு ”  மழை  பொழிய !
மண்டியிட்டு உங்களை வணங்குவோம்
உங்கள் “குண்டு ” மழை எங்களை
முத்தமிடும் நேரம் !
தாக்குங்கள் எங்களை சீக்கிரம் !
K .நடராஜன்
22/06/2019

வாரம் ஒரு கவிதை …. தண்ணீர் …2

தண்ணீர்
+++++++++
தண்ணீர் விட்டு வளர்த்தேன்  என் வீட்டு
தோட்ட செடிகளை ..என் வீட்டுக்  குழந்தையை
சோறு ஊட்டி வளர்ப்பது போல !
வாடி நிக்குது என் வீட்டு செடிகள் இன்று!
தேடி தவிக்குது தண்ணீர் தண்ணீர் என்று !
வாடிய செடி கொடி பார்த்து கண்ணீர்
வடிக்கிறேன்  நான் ! தண்ணீர் கொடுக்க
முடியவில்லையே  என் ” வீட்டுக் குழந்தைக்கு ” !
தண்ணீர் தண்ணீர் என்று நானே அலைகிறேன்
இன்று ! ஆனால் என் தாகம்  தணிக்காதே என்
கண்ணின் நீர் ! வாடும் என் வீட்டு செடி கொடிக்கு
அதன் பசி நீக்கும் உணவாக மாற வேண்டும் என்
கண்ணீர் !… வாடிய  செடி துளிர்க்க
வேண்டும் மீண்டும்  என் கண்ணின்
நீரால்  என் கண் முன்னே !
K.Natarajan
20/06/2019