வாரம் ஒரு கவிதை ….” மதுரை “

 

மதுரை
+++++++
சங்கம் வளர்த்த தமிழ் மதுரையில்தான்
மதுரை தமிழ் இன்றும் மதுரத் தமிழே !
மாட வீதியும் சிகரம் தொடும் கோபுரங்களும்
கூடல்  நகருக்கு ஒரு தனி முகவரி !
பிட்டுக்கு மண் சுமந்து பிரம்படி பட்ட
பரமேஸ்வரன்  பொற்பாதம் பட்ட இடம்
மதுரை !
அண்ணல் காந்தி அவர் முழு ஆடை துறந்து
கதர் ஆடைக்கு மாறிய நகரும் மதுரையே !
தேமதுரத் தமிழ் ஓசை அன்றும் இன்றும்
ஒலிக்கும்  நகரும் மதுரையே !
மதுரையின் மதுரம் எல்லாம் மறந்து
மதுரை என்றாலே அடிதடி, வெட்டு குத்து ,
அடாவடி அரசியல் , போக்கிரித்தனம்
என்று வரிந்து கட்டி  மதுரையைப்
படம் பிடித்துக் காட்டும் தமிழ் திரை
உலகத்துக்கு அப்படி என்ன வெறுப்பு
நம்ம  மதுரை மீது ?
Kandaswamy Natarajan  in http://www.dinamani.com  dated 17th oct 2019

வாரம் ஒரு கவிதை ….” சாம்பலாய் முடியும் உடல் “

சாம்பலாய் முடியும் உடல்
++++++++++++++++++++++++++
ஆஸ்தி எத்தனை சேர்த்தாலும் மனிதனின்
அஸ்தி அடக்கம் ஒரு சிறு மண் குடுவையிலே !
அதற்குள்  எத்தனை எத்தனை குஸ்தி
உறவுக்குள் இது என் ஆஸ்தி ,உன் ஆஸ்தி
என்று !
ஆட்டம் முடிந்து ஆறு அடி நிலத்தில்
அடக்கம் ….இல்லை  அரையடி மண் குடுவையில்
உடலின் சாம்பல் அடக்கம் !
இந்த வாழ்வின்  முடிவு  தெரிந்தும், முடிவும்
சாம்பலும் அடுத்தவருக்கே …எனக்கு இல்லை
எப்போதும் என்னும்  மாயையில் வலம் வரும்
மனிதர் பலர் உண்டே இங்கே !
மடிந்த பின் மண்ணோடு மண்ணாகி வெறும்
சாம்பலாக மாறிய பின்னர் மீண்டும்
உயிர்த்து எழ மனிதன் என்ன பீனிக்ஸ் பறவையா ?
கந்தசாமி  நடராஜன்      in http://www.dinamani.com dated  09/10/2019

வாரம் ஒரு கவிதை ….” மகாத்மா காந்தி “

மகாத்மா காந்தி
++++++++++++++
வாங்கித் தந்தார் தந்தை காந்தி நம்
மண்ணுக்கு விடுதலை ! அப்போதே
சொன்னார் இந்த மண் உன் பூர்விக
சொத்து அல்ல …உன் பிள்ளைக்கு
நீ பட்டிருக்கும் கடன் என்று !
கடனாளி நீ இந்த மண்ணுக்கு சொந்தம்
கொண்டாட முடியுமா ?
உனக்கு என்ன உரிமை கடன் சொத்தை
அழிக்க ? கோடிட்டு காட்டினார் உன்
எல்லை என்ன என்று அன்றே மகாத்மா !
நிலை மறந்து எல்லை தாண்டி விட்டாய்
மனிதா நீ இன்று !
இந்த மண்ணின் வளம் அழிக்க கடனாளி
உனக்கு ஏது உரிமை ?  கேட்கிறார் இன்று
உன் பிள்ளைகள் ! பதில் சொல்லு நீ !
கேள்வி கேட்கும் ஓவ்வொரு பிள்ளையும்
ஒரு மகாத்மா காந்தியே !
Kandaswamy Natarajan
in http://www.dinamani.com dated 02/10/2019

வாரம் ஒரு கவிதை ….” புத்தரின் புன்னகை “

புத்தரின் புன்னகை
++++++++++++++++++
மாற்றம் ஒன்றே நிரந்தரம் …வாழ்வில்
மற்றவை  நிரந்தரம் அல்ல !
விதை விதைத்தவன் திணை அறுப்பான்
வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான் !
அன்றே சொன்னார் புத்தர் ! இன்னும்
அதன் அர்த்தம் தெரியவில்லையே  நமக்கு !
மோனோலிசாவின்  புன்னகை பார்க்க
ஓடும் நமக்கு புத்தர் ஏன் சிரிக்கிறார்
நம்மைப் பார்த்து என்று இன்னும்
புரியவில்லையே !
புத்தரின் சிரிப்பு வெறும் புன்சிரிப்பு
அல்ல …பொருள் பொதிந்த  பொன்
சிரிப்பு !
கந்தசாமி  நடராஜன்
in http://www.dinamani.com dated 25/09/2019

வாரம் ஒரு கவிதை …” தேநீர் நேரம் “

தேநீர் நேரம்
+++++++++++++
காலை முதல் மாலை வரை
வேலை ! தேநீர் நேரம்
என்று நேரம் ஒன்று
இல்லை  அவனுக்கு !
கைக்கு எட்டியது அவன்
வாய்க்கு கிட்டுவதில்லை !
ஒரு கோப்பை தேநீர் அவனுக்கு
கிட்டாது எந்த நேரத்திலும் !
அவன் பறித்த தேயிலை, தேநீர்
வடிவில் ஒரு கோப்பையில் என்
கையில் ! வடிக்கிறேன் நான்
ஒரு கவிதை “தேநீர் நேரம் ” அந்த
தேநீரை ருசித்துக் கொண்டு !
பாவம் தேயிலை தோட்ட தொழிலாளி
அவனுக்கு  எங்கே நேரம் அவன்
தோட்டத்து தேநீர் அருந்த ?
K.Natarajan
in http://www.dinamani.com  dated 18/09/2019

வாரம் ஒரு கவிதை …” மழை மேகம் 2 “

மழை மேகம்    2
++++++++++++++
பரந்து விரிந்த வானில் மிதந்து வரும்
வெண் மேகம் !  மழை தரும் மேகம் !
மேகக் கீற்றிலா  இத்தனை மழை நீர் ?
விண்ணில் எத்தனை மாயம் !
விண்ணின் மாயம் இது பொய்த்து விட்டால்
இந்த மண்ணின் நிலைமை என்ன ஆகும் ?
வெண்மேகம்  கருமேகமாக  உருவானால்
இந்த மண் தாங்காமல் பொழியுதே மழை !
மழை மேகத்துக்கு இத்தனை சக்தி என்றால்
அந்த மேகத்தை  தன் ஆடையாக  உடுத்தும்
அந்த வானத்தின் சக்தியை அளக்க முடியுமா ?
விண்ணின் சக்தியை புரிந்து  கொள்ள
மழை மேகம் ஒரு சோதனைக் கருவியே !
Kandasami Natarajan in http://www.dinamani.com
dated 11/09/2019

வாரம் ஒரு கவிதை ….” மழை மேகம் “

 

மழை மேகம்
+++++++++++++
மழை வருதா என வானம் பார்க்கிறோம்
அந்த வானம் மட்டும் நீல வண்ணமாகவே  இருக்க
விழைகிறோம் !
ஆனால் மழை மட்டும் வேண்டும் நமக்கு
இது என்ன நியாயம் ?
மேகம் இல்லாமல் மழை ஏது ?
கரும் பட்டு உடுத்தி கரு மேகம்
திரள வேண்டாமா விண்ணில் ?
கருப்பு பட்டு ஆடை நம்மில் பலருக்குப்
பிடிக்காமல் இருக்கலாம் ….ஆனால்
நீல வானம் கரும் பட்டு தரித்து
மழை மேகத்தில் மறைய விழைகிறதே !
மழை மேகத்துக்கு கருப்பின் மேல்
அப்படி ஒரு மோகம் ! கரு மேக ஆடை
உடுத்தி  நீல வானம் சிந்தும் ஆனந்தக்
கண்ணீர்தான் இந்த மண்ணுக்கு
மழையோ !
கந்தசாமி  நடராஜன்  ….in http://www.dinmani.com dated
11/09/2019