வாரம் ஒரு கவிதை …மௌன சிறை 2

மௌன சிறை
++++++++++++++
உனக்கு என்று ஒரு  கடமையும் உண்டு
உரிமையும் உண்டு தம்பி !
உன் உரிமை பறிக்கப் படும் போது
ஏன் எதற்கு என்று தட்டிக் கேட்க வேண்டும்
நீ தம்பி !
உண்மை விலை பேசப்படும் போதும்
சும்மா இருக்காமல் நீ கேள்வி கேட்க வேண்டும்
தம்பி !
 கண் முன்னால் அநீதி உனக்கு மட்டும் அல்ல
வேறு யாருக்கு இழைக்கப்பட்டாலும் அநியாயம்
அநியாயமே !தட்டிக் கேட்க வேண்டிய நீ வாய் மூடி
மௌனம் காத்தால் அந்த மௌனமே உனக்கு
சிறை தண்டனை !
தேவையா உனக்கு மௌன சிறைவாசம்
வேறு  ஒருவர் செய்யும் தவறுக்கு ?
கந்தசாமி  நடராஜன்
30/11/2019

வாரம் ஒரு கவிதை ” மௌன சிறை : 1

மௌன சிறை
++++++++++++++
பேச்சு வாக்கில் வாக்கு வாதம் முற்றும்
கணவன் மனைவிக்கு இடையில் !
நீ பேச வேண்டாம் இனிமேல் என்னுடன்
நானும் பேச மாட்டேன் உன்னுடன் இனி !
இது இடைக்கால தீர்வு !
மௌனம் காப்பர்  இருவரும் …யார்
முதலில் பேசுவது என்னும் தயக்கம்
ஒரு பக்கம் !  யார் பெரியவர் என்னும்
அஹங்காரம் மறு  பக்கம் !
மௌன மொழியால் இருவருக்குமே
சங்கடம் …சலிப்பு!
யார் முதலில் கண் சிமிட்டுவது என்னும்
குழப்பம் !
சத்தம்  போட்டு பேசிய இருவருக்கும்
” சட்டப்படி ”   சிறை தண்டனை …மௌன
சிறை !
குற்றம் பார்த்தால் சுற்றம் மட்டுமா இருக்காது?
சத்தமும் இருக்காது ஒரே வீட்டில் !
குற்றம் சற்றே மறந்து மௌனம் கலைத்தால்
கிடைக்கும் இருவருக்கும் விடுதலை
மௌன சிறைவாசத்தில் இருந்து !
கந்தசாமி  நடராஜன்
30/11/2019