வாரம் ஒரு கவிதை

கசப்பான உண்மை !!!

“வரலாறு காணாத வளர்ச்சி நமது GDP 
இந்த அரை ஆண்டில் ..மாத மாத 
வளர்ச்சி இத்தனை சத வீதத்தில் …”
மெய் மறந்து பேசுகிறார் மேடையில் 
கட்சித் தலைவர் !

பாவம் அவருக்குத் தெரியவில்லை 
தான் பட்டியல் இடுவது நாட்டில் கொரானா 
பாதிப்பு சதவிகித புள்ளி விபரம் 
என்னும் கசப்பான உண்மை !!!

கந்தசாமி நடராஜன் 

வாரம் ஒரு கவிதை

வெறும் பொம்மை பேச்சு அல்ல !!!


ஆண்டு முழுதும் உங்க வீட்டுப் பரண் 
மேலே “லாக் டவுனில் ” நாங்க !
நீங்க இப்போதான் ஆறு மாதமா 
” லாக் டவுனில் ” !

காற்றாட எங்களையாவது  உங்கள் வீட்டுப் 
படியில் விட்டு வையுங்க !

எங்க முகத்தில் முகக் கவசம் எதுவும் 
மாட்டி விடாதீங்க நீங்க !

இந்த பொம்மை சொல்வதைக் கேளுங்க !
நீங்களும் உங்க நண்பர்களும் மட்டும் 
மறக்காமல் முகக் கவசம் போட்டுக் 
கொள்ளுங்க !

நிம்மதியாய் இருந்த எங்களை உங்கள் 
வீட்டுப் படியில் நிறுத்தி  எந்த வம்பிலும்  
மாட்டி விட்டுவிடாதீஙக நீங்க !

உங்கள் ஆசைக்கு எண்ணி பத்து 
நாள் உங்கள் வீட்டு விருந்தாளியாய் 
எங்களை கவனித்து மீண்டும் 
உங்கள் வீட்டுப் பரண் மேல் 
நல்லபடியாய் ” லாக் டவ்னில் “
நாங்க இருக்க 
எங்களை வழி அனுப்பி வைச்சுடுங்க !

அடுத்த வருடம் நீங்களும் “லாக் டவுன் “
பிரச்சனை எதுவும் இல்லாமல் பொம்மைகள் 
எங்களை ஒரு நிறைவான மனதுடன் 
உங்கள் வீட்டு கொலுப்  படிக்கு அழைத்து வாங்க!

வேண்டாம் உங்களுக்கு முகக் கவசம் அடுத்த ஆண்டு! 
சுமுகமாக இருக்கும் அடுத்த நவராத்திரி சமூக 
இடைவெளி என்று எதுவும் இல்லாமல் !

இது ஒரு பொம்மை பேச்சு அல்ல !
பொம்மையின்   வடிவில் அந்த 
அம்மன் அளிக்கும் சத்ய வாக்கு !

கந்தசாமி  நடராஜன்