வாரம் ஒரு கவிதை …” பொம்மை “

பொம்மை
+++++++++
தாயின் மடியில் குழந்தை ஒரு பொம்மை !
விளையாடும் வயதில் குழந்தையின் பிடியிலும்  ஒரு
பொம்மை ! குழந்தை வளர வளர அது விளையாடும்
பொம்மைகளும் வளரும்…. அலைபேசி ,
மடிக்கணிணி , என்று விதம் விதமாக !
சிறு குழந்தையின் பிடியில்  பேசாத பொம்மை
இருந்த காலம் மாறி , ஓயாமல் பேசிக் கொண்டே
இருக்கும் கை பேசி , மடிக்கணிணி இந்த இரண்டின்
கிடுக்கிப் பிடியில் “வளரும்  குழந்தை ” இப்போது
வெறும் பொம்மைதான் !
இயந்திர பொம்மை சொல்லும் சொல்லுக்கு
ஆடும் மனித பொம்மைகளைப்  பார்த்து
” ரோபோ ” பொம்மைகள் ” நாளை எமதே “
என்று இன்றே சொல்லுதே …கேக்குதா
மனித பொம்மைகளே  உங்களுக்கு !
K.Natarajan
14/08/2019