வாரம் ஒரு கவிதை

என் கவலை எனக்கு …!!!


முகத்தில் ஒரு சோகம்… கவலையின் ரேகை 
என்ன கவலை எனக்கு ?
கோவிட் 19 பயம் விடுவது எப்போது 
இல்லை தடுப்பு ஊசி எப்போது எனக்கு 
கிட்டும் என்றா ?
வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கிக் கிடக்கும் 
நான் எப்போது வெளியில் சுற்றப் 
போகிறேன் என்றா ?
வெளி ஊருக்கு எப்போது போகப்போகிறேன் என்றா ?
முகமூடி இல்லாமல் வெளிக் காற்றை எப்போது 
சுவாசிக்கப் போகிறேன் என்றா?
இல்லை இல்லை … பின் என்னதான் எனக்கு 
கவலை ?  நாட்டு எல்லையில் பதட்டம்  என்று 
பயமா ? டில்லியில் உழவர் பிரச்சனை எப்போது 
தீரும் என்றா ?
இல்லை இல்லை ! தேர்தலில் எந்த கட்சி 
ஜெயிக்கும் என்றா ? 
இல்லை இல்லை !
பின்  என்ன என் பிரச்சனை ? மண்ணில் நிற்கும் 
விமானம் எல்லாம் மீண்டும் எப்போது பறக்க 
ஆரம்பிக்கும் என்றா ! நாட்டின் பொருளாதாரம் 
மீண்டும் எப்போது நிமிரும் என்று யோசனையா ?
இல்லை இல்லை …கவலை அது இல்லை !
சொன்னால் சிரிக்க கூடாது ! 
என் கவலை எல்லாம் வாட்ஸப்  பிரச்சனைதான் !
அந்த செயலி முடங்கி விட்டால் செயல் இழந்து 
போவது நான் மட்டுமா? நீங்களும் தானே !
அதுதான் கவலை இப்போ எனக்கு ! 

 கந்தசாமி நடராஜன் 
23/01/2021

வாரம் ஒரு கவிதை …” அதி ரூபன் தோன்றினானே …”

அதிரூபன்  தோன்றினானே …
++++++++++++++++++++++++++++
அதி ரூபனாகத்  தோன்றி அருளும்
அத்தி வரதன் சொல்லும் செய்தி
என்ன தெரியுமா ?
இந்த மண்ணில் நான் வாசம் செய்யும் சமயம்
நான் முடிக்க வேண்டிய பணியோ ஏராளம் !
உடன் முடிக்க வேண்டும் அந்த அருட்பணி
அத்தனையும் மீண்டும் என் ஜல வாசம்
தொடங்கும் முன்!
என் மண்ணின் வாசம் எத்தனை நாள்
தெரியும் எனக்கு ! இந்த மண்ணில்
உன் வாழ்க்கை  எத்தனை நாள் இன்னும் ?
தெரியுமா உனக்கு  மனிதனே ?
புரிந்து நடந்து கொள்  மனிதா நீ !
அத்தி வரதன்  எனக்கே இந்த மண்ணில்
வாழ்வு  ஒரு சில நாட்களே என்றால்
என்னைப் பார்க்கத் துடிக்கும் உனக்கு
நீ காணும் ஓவொரு காலையும் உனக்கு
மறு பிறவியே !
நாளை  நாளை என்று நாளைக் கடத்தாமல்
இன்றே இப்போதே உன் கடமையை
செய்து முடித்துவிடு மனிதா நீ !
நிரந்தரம் என்று எதுவும் இல்லை எனக்கும்
உனக்கும் !
K .நடராஜன்
in http://www.dinamani.com  dated 24/07/2019
24/07/2019

வாரம் ஒரு கவிதை ….” இரட்டையர் “

 

இரட்டையர்
++++++++++++
முகம் ஒத்துப் பிறக்கும் குழந்தைகள்
இரண்டு ….அவர் இரட்டையர் !
குழந்தைகள் முகம் பார்த்த உடன் தெரிந்து விடும்
அவர் இருவரும் இரட்டையர் என்று !
புறம் ஒரு முகம்  அகத்தில் வேறு முகம்
என்று இரு முகம் கொண்டு ஒரே ஒரு
முகம் மட்டும் வெளியில் காட்டும் மனிதர்
சிலரும் உண்டே  நம்மிடையே !
புரட்டி புரட்டிப் பேசும் இந்த “இரட்டியரை”
சொல்ல முடியுமா “இவர் இரட்டியர் ” என்று ?
Natarajan K   in http://www.dinamani.com  dated
22/05/2019

Meaning of 60 Tamil NewYear Names …

One vattam is made of 60 years. After every sixty years, the years are repeated, as we do in months and weeks. The 60 years are as follows

1 Prabhava(Sanskrit)

நற்றோன்றல் Nantrontral (Tamil) 1987–1988

2 Vibhava(Sanskrit)

உயர்தோன்றல் Uyarthontral(Tamil) 1988-1989

3 Sukla(Sanskrit)

வெள்ளொளி Velouli(Tamil) 1989-1990

4 Pramodoota(Sanskrit)

பேருவகை Peruvagai(Tamil) 1990-1991

5 Prachorpaththi(Sanskrit)

மக்கட்செல்வம் Makkatchelvam(Tamil) 1991-1992

6 Aangirasa(Sanskrit)

அயல்முனி Ayalmuni(Tamil) 1992-1993

7 Srimukha(Sanskrit)

திருமுகம் Thirumugam(Tamil) 1993-1994

8 Bhava(Sanskrit)

தோற்றம் Thotrram(Tamil) 1994-1995

9 Yuva(Sanskrit)

இளமை Ilamai(Tamil) 1995-1996

10 Dhaatu(Sanskrit)

மாழை Maazhai(Tamil) 1996-1997

11 Eesvara(Sanskrit)

ஈச்சுரம் Eechchuram(Tamil) 1997-1998

12 Bahudhanya(Sanskrit)

கூலவளம் Kulavalam(Tamil) 1998-1999

13 Pramathi(Sanskrit)

முன்மை Munmai(Tamil) 1999-2000

14 Vikrama(Sanskrit)

நேர்நிரல் Nerniral(Tamil) 2000-2001

15 Vishu(Sanskrit)

விளைபயன் Vilaipayan(Tamil) 2001-2002

16 Chitrabaanu(Sanskrit)

ஓவியக்கதிர் Oviyakathir(Tamil) 2002-2003

17 Subhaanu(Sanskrit)

நற்கதிர் Narkathir(Tamil) 2003-2004

18 Dhaarana(Sanskrit)

தாங்கெழில் Thaangkezhil(Tamil) 2004-2005

19 Paarthiba(Sanskrit)

நிலவரையன் Nilvaraiyan(Tamil) 2005-2006

20 Viya(Sanskrit)

விரிமாண்பு Virimaanbu(Tamil) 2006-2007

21 Sarvajith(Sanskrit)

முற்றறிவு Mutrarivu(Tamil) 2007-2008

22 Sarvadhari(Sanskrit)

முழுநிறைவு Muzhuniraivu(Tamil) 2008-2009

23 Virodhi(Sanskrit)

தீர்பகை Theerpagai(Tamil) 2009-2010

24 Vikruthi(Sanskrit)

வளமாற்றம் Valmattram(Tamil) 2010-2011

25 Kara(Sanskrit)

செய்நேர்த்தி Seinerththi(Tamil) 2011-2012

26 Nandhana(Sanskrit)

நற்குழவி Narkuzhavi(Tamil) 2012-2013

27 Vijaya(Sanskrit)

உயர்வாகை Uyarvaagai(Tamil) 2013-2014

28 Jaya(Sanskrit)

வாகை Vaagai(Tamil) 2014-2015

29 Manmatha(Sanskrit)

காதன்மை Kathanmai(Tamil) 2015-2016

30 Dhunmuki(Sanskrit)

வெம்முகம் Vemmugam(Tamil) 2016-2017

31 Hevilambi(Sanskrit)

பொற்றடை Potradai(Tamil) 2017-2018

32 Vilambi(Sanskrit)

அட்டி Atti(Tamil) 2018-2019

33 Vikari(Sanskrit)

எழில்மாறல் Ezhilmaral(Tamil) 2019-2020

34 Sarvari(Sanskrit)

வீறியெழல் Veeriyezhal(Tamil) 2020-2021

35 Plava(Sanskrit)

கீழறை Keezharai(Tamil) 2021-2022

36 Subakrith(Sanskrit)

நற்செய்கை Narseikai(Tamil) 2022-2023

37 Sobakrith(Sanskrit)

மங்கலம் Mangalam(Tamil) 2023-2024

38 Krodhi(Sanskrit)

பகைக்கேடு Pagaikedu(Tamil) 2024-2025

39 Visuvaasuva(Sanskrit)

உலகநிறைவு Ulaganiraivu(Tamil) 2025-2026

40 Parabhaava(Sanskrit)

அருட்டோற்றம் Aruttotram(Tamil) 2026-2027

41 Plavanga(Sanskrit)

நச்சுப்புழை Nachchupuzhai(Tamil) 2027-2028

42 Keelaka(Sanskrit)

பிணைவிரகு Pinaiviragu(Tamil) 2028-2029

43 Saumya(Sanskrit)

அழகு Azhagu(Tamil) 2029-2030

44 Sadharana(Sanskrit)

பொதுநிலை Pothunilai(Tamil) 2030-2031

45 Virodhikrithu(Sanskrit)

இகல்வீறு Eegalveeru(Tamil) 2031-2032

46 Paridhaabi(Sanskrit)

கழிவிரக்கம் Kazhivirakkam(Tamil) 2032-2033

47 Pramaadhisa(Sanskrit)

நற்றலைமை Natralaimai(Tamil) 2033-2034

48 Aanandha(Sanskrit)

பெருமகிழ்ச்சி Perumagazhchi(Tamil) 2034-2035

49 Rakshasa(Sanskrit)

பெருமறம் Perumaram(Tamil) 2035-2036

50 Nala(Sanskrit)

தாமரை Thaamarai(Tamil) 2036-2037

51 Pingala(Sanskrit)

பொன்மை Ponmai(Tamil) 2037-2038

52 Kalayukthi(Sanskrit)

கருமைவீச்சு Karumaiveechchu(Tamil) 2038-2039

53 Siddharthi(Sanskrit)

முன்னியமுடிதல் Munniyamudithal(Tamil) 2039-2040

54 Raudhri(Sanskrit)

அழலி Azhali(Tamil) 2040-2041

55 Dunmathi(Sanskrit)

கொடுமதி Kodumathi(Tamil) 2041-2042

56 Dhundubhi(Sanskrit)

பேரிகை Perikai(Tamil) 2042-2043

57 Rudhrodhgaari(Sanskrit)

ஒடுங்கி Odingi(Tamil) 2043-2044

58 Raktakshi(Sanskrit)

செம்மை Semmai(Tamil) 2044-2045

59 Krodhana(Sanskrit)

எதிரேற்றம் Ethiretram(Tamil) 2045-2046

60 Akshaya(Sanskrit)

வளங்கலன் Valangkalan 2046-2047

This is the reason for celebrating the 60-th birthday of a person because he is supposed to have lived a century and moves in to the same year he was born. This is very similar to celebrating centenary birthdays.

Source…..Thiagu.N

http://www.Quora.com

Natarajan K

13/04/2019

Binaca, the Iconic Toothpaste That Lives On Through India’s Most Loved Radio Show!!!

Years before the television set had people glued to it with Doordarshan’s iconic shows like Ramayana, Mahabharata, Buniyad, Humlog and Mungeri Lal Ke Haseen Sapne—one medium ruled the roost.

The radio.

In most middle-class homes, where a TV set was a distant dream, the radio took centre stage. And while the history of this wonderful medium that connected the masses is not something people usually Google about, it is incomplete without the mention of one particular radio programme.

One that aired for over 40 years, reigning over the hearts of millions of listeners. Not just in India, but also beyond borders–in South Asia, parts of the Middle East, East Asia, and Europe.                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameen Sayani live on air. Source: Facebook/Ameen J Sayani

Once a week, on Wednesdays, as the family neared supper time, a member, (often the youngest enthu-cutlet) would tune into Radio Ceylon at 8 PM. When tuned just in time, they would hear the closing lines of the Binaca toothpaste jingle, also the sponsor of the much-awaited programme to follow.

And then, a voice would resound through the radio set. A mix of baritone and warmth that broke away from the monotony of the All-India Radio (AIR) announcers, this living legend’s voice brought life to every household.

“Ji haan bhaiyon aur beheno. Main aapka dost Ameen Sayani bol raha hoon aur aap sun rahe hai Binaca Geetmala.”

A 30-minute programme, Binaca Geetmala was broadcast on Radio Ceylon from 1952–1989, and then on AIR’s Vividh Bharati network from 1989–1994.

Ameen Sayani, who is now 86, narrated the history of its inception on its silver jubilee.

 

Born to a devoted doctor who treated underprivileged patients free of charge and bought them medicines, and a mother who ran the periodical Rahber to propagate Gandhi’s vision, Ameen forayed into this earliest form of radio jockeying in the 1950s.

As a degree student of erstwhile Bombay’s St Xavier’s College, he applied for the role of a Hindi broadcaster on AIR. And as hard as it is for most of his fans to believe, he was rejected.

“Your ability to read from scripts is good but Mr Sayani, your pronunciation is defective with too much Gujarati and English influence in your pronunciation,’ was how he had been turned down, recalled Ameen in an interview with the Times of India.

Shattered, he turned to his guide and guru-his older brother, Hamid Sayani.

Hamid, a producer for Radio Ceylon, told him to listen to the station’s Hindi programmes during the recording.

Coincidentally, these recordings took place at a studio in the technical institute of St Xavier’s itself. Needless to say, the young Ameen would trade classes to learn and emulate the art of broadcasting.

This was also the time when sponsored radio shows made their debut on the medium.

Ameen was first noticed by Radio Ceylon’s Balgovind Shrivastav, the producer of the show-Ovaltine Phulwari. Unhappy with the voice for the Ovaltine advertisement, Shrivastav once got on to the stage and asked if anyone from the studio audience wanted to try reading out the script. Ameen volunteered. When the youngster read the words aloud, Shrivastav shut his ears to block his sound.

“This is not war,” he was chastised.

A second try impressed him. And thus began the young Ameen’s journey. He read advertisements every week. Was he paid? Well, if a small tin of Ovaltine could be considered a payment, then sure. What really marked his breakthrough into commercial radio was the absence of Indian film music on AIR. This vacuum was filled in 1951 by Radio Ceylon.

Using the concept of its already existing show-the Binaca Hit Parade which did a countdown of western songs, the brand decided to do a Hindi version for the masses.

The sponsors started looking for a less experienced individual who would have to write the scripts, present and produce the show. Additionally, he/she would have to read letters by the listeners, tabulate the requests and analyze the popularity of each song, based on the feedback from the listeners. It was a lot of work and the salary was a meagre Rs. 25 a week.

It wasn’t much but certainly more than Ameen’s prior payment of a small tin of Ovaltine.

He took a giant leap of faith. And then there was no looking back.

The first show raked in 200 letters. But into the second week, the number spiked to 9,000 letters and later 60,000 a week. In the year 2000, it also won the Advertising Club’s Golden Abby Award for being the most outstanding Radio Campaign of the Century.

The show 

Binaca Geetmala played seven contemporary songs in no particular order. But soon enough, it started ranking them based on popularity and feedback by the janta. The number of listeners shot up to 20,00,000 from the once 9,00,000. Over the years, the name of the show kept changing from—Binaca Geetmala to Cibaca Geetmala and later Colgate-Cibaca Geetmala—due to brand takeovers and change of sponsors.

But one thing remained constant. Ameen Sayani’s voice. For the lakhs of listeners, Ameen wasn’t just a radio jockey, he was a friend and confidant who played out their favourites, read song dedications, their heart-warming stories and letters. He also entertained the listeners with music trivia. Bets were placed on which song would top the week’s chart.

Every rank was referred to as a ‘paidan’  by Ameen—a staircase that led to the top of the Binaca Geetmala peak. Songs could either step up from one paidan to the other or climb down after losing its rank to newer competitors.

When he would announce, “Binaca Geetmala ke paidan ki choti par hai,” the suspense was built with the sound of a bugle. To be number one on the Binaca list was a sign of pride for music producers and directors.

The show’s popularity made Radio Ceylon extend its running time to 60 minutes from half an hour. And such was the media and public attention that it often caused crowds to gather in parks and traffic jams if someone played their radio loud.

“It was impossible to miss this weekly program on the radio during childhood. Even when outside my home, I could still hear the programme in remarkable continuity while walking, my only concern was to reach home before the top song was played. No other radio or TV programme in the world could have stayed popular for such a long time (four decades!) and in so many countries (India, Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, and so many other Asian countries). The magic was in the Indian music, deeply meaningful, heart-touching simple lyrics, fabulous presentation of Amin Sayani and melodious heavenly nostalgic voices of several artists,” writes a fan of the show on YouTube.

Binaca, the oral hygiene brand was launched in 1951 by FMCG brand Reckitt Benckiser. Before brands like Pepsodent or Colgate became a household name, in the 1970s, Binaca was one of the country’s favourite toothpaste.

What made the product memorable? Well, apart from the jingle and the radio show, the free toys and waterproof stickers that the brand gave out with the toothpaste and toothbrush packs made it a much-loved product among children.  Another marketing strategy was the free water picture sticker at a time when stickers or self-adhesive tapes had still not entered the market.

One of the brands most remembered print advertisement featured brave-heart Neerja Bhanot.                                                          

The Binaca ad featuring braveheart, Neerja Bhanot. Source: Facebook/Chandigarh : The City Beautiful

And while the brand couldn’t survive competition in the dental hygiene space and was bought by the Indian FMCG company Dabur in 1996 for ₹12 million, it continued to live on in the memories of thousands through the melodies of Geetmala.

(Edited by Saiqua Sultan)

Source…..Javita Aranha in http://www.the betterindia.com

Natarajan

         

 

 

 

Is Lemon A Cancer Killer ….?Don’t get carried away with hoax forwards and messages …pl read this blog.

Is Lemon A Cancer Killer That is 10,000 Times Stronger Than Chemotherapy?

Outline

Message purporting to be from the Institute of Health Sciences in Baltimore claims that lemon is a “miraculous product” that can kill cancer cells, is 10,000 times stronger than chemotherapy, and is “a proven remedy against cancers of all types”.

Brief Analysis

Scientific studies indicate that citrus (including lemon) contains compounds that may indeed be beneficial in preventing or combating some types of cancer. However, this message significantly exaggerates the potential of lemon as a cancer remedy, contains false and misleading information, and does not originate from a credible medical or scientific entity. The message did not originate from the Institute of Health Sciences as claimed.

Example

Subject: FW: Lemon – kills Cancer Cells

The surprising benefits of lemon!

================================

Institute of Health Sciences, 819 N. L.L.C. Charles Street Baltimore , MD 1201.
This is the latest in medicine, effective for cancer!

Read carefully & you be the judge.

Lemon (Citrus) is a miraculous product to kill cancer cells. It is 10,000 times stronger than chemotherapy.

Why do we not know about that? Because there are laboratories interested in making a synthetic version that will bring them huge profits. You can now help a friend in need by letting him/her know that lemon juice is beneficial in preventing the disease. Its taste is pleasant and it does not produce the horrific effects of chemotherapy. How many people will die while this closely guarded secret is kept, so as not to jeopardize the beneficial multimillionaires large corporations? As you know, the lemon tree is known for its varieties of lemons and limes. You can eat the fruit in different ways: you can eat the pulp, juice press, prepare drinks, sorbets, pastries, etc… It is credited with many virtues, but the most interesting is the effect it produces on cysts and tumors. This plant is a proven remedy against cancers of all types. Some say it is very useful in all variants of cancer. It is considered also as an anti microbial spectrum against bacterial infections and fungi, effective against internal parasites and worms, it regulates blood pressure which is too high and an antidepressant, combats stress and nervous disorders.

The source of this information is fascinating: it comes from one of the largest drug manufacturers in the world, says that after more than 20 laboratory tests since 1970, the extracts revealed that: It destroys the malignant cells in 12 cancers, including colon, breast, prostate, lung and pancreas … The compounds of this tree showed 10,000 times better than the product Adriamycin, a drug normally used chemotherapeutic in the world, slowing the growth of cancer cells. And what is even more astonishing: this type of therapy with lemon extract only destroys malignant cancer cells and it does not affect healthy cells.

Institute of Health Sciences, 819 N. L.L.C. Cause Street, Baltimore, MD1201

Detailed Analysis

This widely circulated message, which purports to be from the Institute of Health Sciences in Baltimore, details the “surprising benefits of lemon” as a cancer fighting agent. The message claims that lemon kills cancer cells and is 10,000 times stronger than chemotherapy. It further claims that lemon is a remedy for all types of cancer.

Legitimate scientific studies have shown that compounds in citrus may be beneficial in combating certain types of cancer. Thus, the message may have a grain of truth. However, it is nonetheless very misleading and inaccurate. Moreover, the information does not come from a credible scientific source.

As discussed in greater detail below, studies have indicated that citrus limonoids do have potential as anti-cancer agents. However, I could find no medical studies that validate the claim that lemon is “10,000 times stronger than chemotherapy”. Nor do any credible scientific reports indicate that lemon is a “proven remedy against cancers of all types”.

Moreover, the message did not originate from the Health Sciences Institute of Baltimore (also identified on its website as the “Institute of Health Sciences”) as claimed. A spokesperson for the Health Sciences Institute has denied any involvement, noting in a recent email:

The email and information in question did not come from the Health Sciences Institute. Whoever started this scam email did use some of our published material – which had nothing to do with lemons in any way – and inserted the information about lemons. It is erroneous and has caused us a great deal of trouble. However, most troubling is that it is giving false or un-tested medical advice to people suffering with cancer. Perhaps citrus fruits have some anti-cancer properties or perhaps they don’t (I’m not qualified to speak on that), but the one thing I know for certain is the provided “source” of this information – the Health Sciences Institute – did NOT publish this information. We had nothing to do with this email or the information it contains.

Thus, the message contains unproven, unsupported and significantly exaggerated claims about lemon as a cancer remedy and should not be considered a valid scientific report on the subject.

That said, a number of studies have indicated that compounds found in citrus (including lemon) may be effective as anti-cancer agents, at least for certain types of cancer. A December 2004 Science Daily article reports:

Research by Texas Agriculture Experiment Station scientists has shown that citrus compounds called limonoids targeted and stopped neuroblastoma cells in the lab. They now hope to learn the reasons for the stop-action behavior and eventually try the citrus concoction in humans. [……]

 

Harris explained that flavonoids and limonoids – nutrient-packed pigments that give color and taste to fruit – may work against cancer in any of three ways: prevent it from forming, slow the growth of existing cancer, or kill cancer cells.

“The limonoids, which differ structurally from flavonoids, seem to do all three,” he said of tests in his lab by one of Patil’s graduate students, Shibu Poulose, who also worked in Harris’ College Station lab. Their work emphasized the compounds’ ability to kill existing the neuroblastoma cells with the rationale that if the method and time limonoids take to obliterate the cancer could be found, perhaps scientists could exploit it to help cure the disease.

A May 2000 report about the potential of citrus limonoids as anticancer agents explains:

The experimental results describe above indicate that citrus limonoids may provide substantial anticancer actions. The compounds have been shown to be free of toxic effects in animal models so potential exists for use of limonoids against human cancer in either the natural fruit , in citrus fortified with limonoids, or in purified forms of specific limonoids . Although the initial studies are very promising , they have been conducted primarily with invitrocell culture and animal models. Thus , research is needed to determine whether the limonoids may be useful in preventing or treating cancer in humans .

And a report on the medicinal use of citrus published on the University of Florida EDIS website notes:

Citrus flavonoids have potential antioxidant (prevents aging), anti-cancer, antiviral, anti-inflammatory activities, effects on capillarity, and cholesterol-lowering ability. The principal carotenoids in pink grapefruit are lycopene and beta-carotene. Lycopene-containing fruits and vegetables have been shown to contribute to a significant reduction in prostate and mammary cancer risk. Recent studies have further shown that limonoids inhibit the development of cancer in laboratory animals and in human breast cancer cells as well as reducing cholesterol. Researchers have also suggested that, if ingested, limonoids may not be absorbed in the large intestine, and therefore could be distributed throughout the body, with beneficial effects.

So, in short, scientific studies indicate compounds in citrus, including lemon, have real potential as anti-cancer agents. However, it is not yet clear exactly how effective citrus will ultimately prove to be in preventing or fighting against cancer in humans. Certainly, it is premature and inaccurate to claim that lemon is a “proven remedy against cancers of all types.” Nor, at this point, can it be said that lemon is a viable alternative to traditional treatments such as chemotherapy. But lemon, like other kinds of citrus is likely to be a healthy addition to your diet and may even reduce the risk of cancer. However, these findings do not give validity to the exaggerated and unsupported claims made in this circulated health report. To be useful, health advice needs to be valid, accurate, and be supported by credible medical sources. Sending on spurious health information is unlikely to be beneficial.

Source…….Brett M. Christensen  in https://www.hoax-slayer.net

Natarajan

India Cracks Down Fake Food Videos: 5 Viral Hoaxes You Need To Keep in Mind….

How many times have you believed a video or a message you received without verifying its contents? I am guilty of doing this and can say that I have learnt my lesson.

While fake news and videos spread malice about all kinds of events, people and things, the FSSAI recently started a campaign to safeguard consumers against misinformation about food products in India.

To curb the spread of such content on social media, the government has instructed Google and Facebook to take down ‘false and malicious’ content that spreads wrong information about the safety and quality of food in India.

Here are 5-hoax warnings that have created panic among consumers:

1. Melamine in milk

Several news reports last year mentioned that the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) CEO Pawan Agarwal had allowed the use of melamine in milk.

They spoke of a WHO advisory that ‘if adulteration of milk and milk products is not checked immediately, 87 per cent of citizens would be suffering from serious diseases like cancer by the year 2025 (in India)’.

A viral video shared by Rohit Borana on Facebook garnered a whopping 1.8 million views and was shared over 87,000 times.

Fact: FSSAI had ascertained that no such advisory was issued by the WHO at all. It appears that the report first appeared in one newspaper, and later was picked up by other newspapers. FSSAI and/or WHO was not even approached for clarifications.

Subsequently, as of November 2018, the advisory by which the messages were being circulated has been deleted.

2. HIV contamination in Frooti pack

I remember the scare this message caused. In 2013, a message was doing the rounds, allegedly from the Delhi police. It spoke about a worker adding his HIV/AIDS-contaminated blood to a batch of products and warned people to stay away from buying them.

Fact: The message turned out to be false. The Delhi police had neither sent it nor had such an incident occurred.

Subsequently, Parle Agro, the company, which manufactures Frooti, also issued a statement, which can be accessed here.

3. Plastic cabbage from China

There is a very high probability of your having seen this video and feeling enraged at the level of contamination in our fruits and vegetables.

A mobile video that emerged from Ambala in Haryana showed a man ladling colourful liquids in a large bowl of water and then shaping the substance to look like a “real” cabbage.

Several media houses picked up this story, and it invited outrage on the thought that a majority of the cabbage we were consuming was made of plastic and was being sneaked into the country from China.

Fact: A little bit of research revealed that the video was actually about wax food replicas used as displays outside restaurants in Japan. The video was also at least two years old and had Korean subtitles with a logo of SBS (Seoul Broadcasting System) and a dubbed voice-over.

4. Kurkure contains plastic

This is something I believed for the longest time after watching videos claiming that Kurkure contains plastic. PepsiCo, the company that manufactures Kurkure, had to legally take action and get a court order against Facebook, requiring the company to censor all posts linking the product to plastic.

Fact: Products like Kurkure are fried at a very high temperature to ensure their crispiness. A compound called acrylamide forms during the process of frying. Due to its presence, the final product burns when lit with a matchstick, also turning black due to the unburnt carbon particles. It does not, however, contain any added plastic.

5. Plastic rice   

Social media platforms like Facebook and Twitter were rife with speculations about the prevalence of plastic rice in parts of Andhra Pradesh and Telangana. While there was no real evidence to show that plastic rice existed, there were several videos online with tips on how to verify whether or not the rice was real.

 

 

Fact: According to the Rice Traders Association, the cost of rice is cheaper than the cost of plastic rice. Also, all scrutiny in a scientific lab also proved that there is no such thing called plastic rice.

While the videos and messages will continue to pour in, it is imperative that we exercise caution as well as restraint while believing in them and spreading them among others.

You could also report such messages by doing the following:

  1. Register complaints via the app

2. To complain via e-mail

Write to grievance_officer_wa@support.whatsapp.com.

As informed and conscientious citizens, we should report content that is malicious, false or even derogatory rather than being a part of the problem.

(Edited by Shruti Singhal)

Source…….Vidya Raja in http://www.the better india.com

Natarajan

 

 

IconsOfIndia: Murphy Radio & the Baby That Got All of India Glued to News!!!

 This Republic Day, we take a look at the iconic objects that collectively defined the Indian experience over the past 68 years. From things that brought the world to our living rooms to tasty treats, take a nostalgic journey down memory lane!


Members of the Joshi family would gather around their prized possession at 7 every evening. The main door of the house was open–it wouldn’t be long before the neighbouring kids, their parents and maybe even grandparents joined the regular party.

A beautifully knit blue-green cover protects the wooden radio box which is only taken off when the radio is switched on and tuned in. One member of the family reaches the top shelf to pull out the long antenna of the radio and turns the two knobs till the radio frequency sets perfectly.

In the 1960s and 70s, when the television was still a rich man’s luxury, it was Murphy Radio that brought people together.

Although the radio set was a device even the upper-middle-class boasted on owning, it was still more accessible and affordable than the TV.

Source: India Design Museum/ Facebook.

The Murphy Radio was founded by Frank Murphy and E J Power in 1929. The radio company had manufactured sets for the British Armed Forces to use during the Second World War, but they aimed to make radio sets “a homely gadget”, one that did not need military expertise to operate.

In a 1931 advertisement, Murphy had said, “Your wireless set should not be a “gadget” which only “Father” can work. It should be something which can be used and enjoyed by everybody in the family. That is why, I made it my business to see that all Murphy sets are extremely simple to use, cheap to maintain and always reliable. The constant high standard of reproduction is an outstanding feature of all Murphy sets.”

Although the founder left his company in 1937 to establish another called the Frank Murphy Radio or FM Radio, the name ‘Murphy’ stayed.

This brand debuted in Indian households in 1948–just a year after we got independence and even before we became a republic!

Immediately, it became a popular source of news and entertainment.

Source: Murphy Radio.

Jyoti Sohini, a 70-year-old homemaker from Pune, fondly recollects the ‘Murphy days’. “It was a very popular brand in those days. The Murphy Baby calendar especially was very famous. The radio set was a common possession where I lived, but even then, there would be a huge crowd at our place, eager to listen to the cricket commentary,” she tells The Better India.

Adding to the programmes that they listened to in that era, Jyoti says Radio Ceylon, Binaca Geetmala, Vividh Bharati and Pune Kendra (a local news bulletin) were popular.

Much like this family in Pune, India fell in love with the brand and its adorable mascot–the Murphy baby or Murphy Munna. Print ads featured the chubby-cheeked Rinpoche, looking inquisitively, with a finger placed near his lip, instantly garnering the adoration of Indian families.

The three-year-old Kagyur Tulku Rinpoche fascinated many mothers or expectant mothers of that era. For millennials like me, the perfect reference point is Anurag Basu’s 2012 film, Barfi, where Ranbir Kapoor’s reel life mother names him after the Murphy because “Murphy Munna jaisa lalla, Amma ka tha sapna” (Mother wanted a baby just like the Murphy’s).

Speaking to the Hindustan Times about this shot to fame, Rinpoche said, “I was three years old and used to reside in Manali. Everyone in Manali knew about the ad.

Source: Veena Bhat/ Pinterest.

The makers wanted me in the ad, as the original Murphy baby who was a girl, had died. They were looking for someone identical.”

Rinpoche went on to become a monk for about 20 years before marrying Mandakini, an actress. But that is a story for another time.

Much like Rinpoche, Mohammed Rafi composed a tagline jingle for the brand to attract more customers.

Murphy ghar ghar ki rounak, tarah tarah ke Murphy radio, la deten hain ghar mein jaan (Murphy is the pride of homes, different kinds of Murphys bring life to the home),” played as an advertisement while superstars like Sharmila Tagore, featured in print ads.

68-year-old Kamlesh Chawla speaks to The Print about his childhood when he threw a tantrum to get a Murphy Radio after the Sharmila Tagore ad.

Source: Veena Bhat/ Pinterest.

Catchy phrases that spoke of the Murphy Radio as something that “delights the home” and “sets the standard” added to the aspirational sentiment.

Kamlesh says, “I used to be a calm child. But I can only recall one instance where I had cried for many days insisting [that] my father buy a radio. He bought the radio set on Diwali. I still have a memory of placing the radio right next to the black-and-white Keltron TV set in our sitting room.”

Writing for the Caleidoscope, Levine Lawrence says, “Those were the glory days of BBC, Voice of America, Radio Moscow and our own All India Radio. Vividh Bharati, the colourful movie songs and trivia programme was transmitted by the Sri Lanka Broadcasting Corporation due to a ban on film songs on Akashvani!”

Eventually, the radio gave way for black-and-white TV, which in turn, was replaced by the colour TV and now, the Internet.

Even as we surf the web to find such fascinating stories about the times and technologies of the past, the simplicity of the radio and the magnificent events it covered–right from Nehru declaring India’s independence in the speech that still gives us goosebumps to the wars that India fought later–can hardly be replaced.

(Edited by Shruti Singhal)

Source……Tanvi Patel  in http://www.the better india.com

Natarajan

 

The Power of Telling It Like It Is….

In Panama, a new study finds that kids are more likely to drink healthier beverages if you speak the truth — subtly.

Children drink soda as they sit in the shade on a hot day. Credit: Reuters/Lucy Nicholson
Slogans that equate drinking water with good health are more effective at steering schoolchildren away from sugary sodas. | Reuters/Lucy Nicholson

What’s the best way to persuade children to drink water instead of unhealthy, sugar-laced beverages? Do you:

A) Tell them it will make them more popular.

B) Tell them it will make them healthier.

C) Tell them it will make them smarter.

D) Just tell them to do it without explaining why.

The correct answer: B.

Turns out honesty is the most persuasive tactic, even for kids, while exaggerated claims and ungrounded mandates can potentially have a negative effect, according to new research by Szu-chi Huang, an associate professor of marketing at Stanford Graduate School of Business. The field study, performed in collaboration with UNICEF, was designed to determine the most effective way to steer schoolchildren in Panama away from unhealthy sodas and other sweetened drinks toward drinking water instead.

Cowritten with Daniella Kupor of Boston University, Michal Maimaran of Northwestern University, and Andrea Weihrauch of the University of Amsterdam, the paper will be published in the Journal of the Association for Consumer Research in January. The research is the first to examine the effects of associating actions with goals in a real-world environment, in this case four elementary schools, where children encounter countless messages daily, Huang notes. Additionally, unlike previous research that has centered on adults, Huang’s study is the first to test the effectiveness of such associations on kids.

Targeting Pre-existing Associations

The school posters imploring students to “Drink Water” tested secondary slogans as well: (left to right) “Make Friends,” nothing, “Be Healthy,” and “Learn Faster.” Credit: Courtesy of Szu-chi Huang

The researchers put up posters in four elementary schools located within 10 miles of each other and of similar size and socioeconomic status. Each school had a kiosk selling bottled water. In a preliminary questionnaire, the researchers found that children strongly associated water consumption with health but saw only a moderate association between water and intelligence. The children held an even weaker association between water consumption and the ability to make friends.

In the main study, each school put up posters with a message unique to its campus. At one school, the posters implored students to drink water and “be healthy.” At another, the signs said that water would help them “learn faster.” At a third school, they declared that consuming water would help students “make friends,” and at a fourth school the signs simply told them to “drink water,” without further explanation. The posters remained on display for a month.

People don’t want to follow an order without any reason. This rule applies to children as well.
Szu-chi Huang

The researchers found that children at the school where posters declared that drinking water leads to good health increased their water consumption by 31%, suggesting that targeting the students’ pre-existing association (that water is healthy) led them to the desired outcome, says Huang.

At the school with posters associating water with learning faster, consumption didn’t change from the pre-study level. And at the school highlighting the questionable association between water and making friends, consumption marginally decreased. That decline may have occurred because the posters linking water to making friends “may have seemed dishonest or confusing,” causing children to shun the advice to drink more water, Huang says.

Avoid Blunt Directives

At the school where posters simply advised the students to drink more water, without stating why, water consumption declined significantly, by 48%. Like the children who were turned off by the attempt to associate drinking water with being popular, these students also may have regarded the blunt directive to drink water as manipulative.

“People don’t want to follow an order without any reason,” says Huang. “This rule applies to children as well.”

In the weeks after the posters were removed, water consumption generally reverted to the pre-study level.

These results suggest that children may need continuous reminders, whether in the form of posters or some other messaging, over time to alter their behavior. Regardless, Huang says, these most recent findings shed light on what kind of messaging and what mode of communication may work to encourage children to modify their habits and help them live healthier lives.

Source….https://www.gsb.stanford.edu/i

Natarajan

Was an image of a Weird ‘Half Cat’ Captured by Google Street View?…!!!

written by Brett M. Christensen September 13, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

This story was first published on May 9, 2013

Outline

An image circulating via social media supposedly depicts a strange half cat creature with only two legs and no ears caught in action by Google Street View cameras.

Brief Analysis

Half cat is no mystery. The strange looking puss is the result of some digital tomfoolery. And the image was not captured via Google Street View. The source image used in the manipulation was snapped in 2003 – well before Google Street View was launched – and depicts “Thumbelina”, a perfectly normal cat, strolling along a street in Ottawa (See original image below).

Example

Spotted On Google Street View: Half A Cat A new species, perhaps?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detailed Analysis

This picture of what appears to be a bizarre two-legged, no-eared cat has been circulating via social media since 2013. Descriptions of the strange creature claim that it was captured via Google Street View images.

The image has generated a lot of tongue-in-cheek speculation with commentators suggesting that it could depict a new species, an alien visitor or a mutant puss.

But, the truth is little more down to earth. Half Cat is the result of digital manipulation. As the following image shows, Half Cat was created by photoshopping a picture of the beautiful Thumbelina, most probably without her permission or knowledge:

 

 

 

 

 

 

 

 

The The source picture was reportedly taken back in 2003 and was posted to picture sharing website imgur. The image is said to show Thumbelina walking near Parliament Hill, Ottawa.

And, given that Google Street View was not launched until 2007, it is clear that Thumbelina’s picture was not snapped by Street View cameras as suggested in the circulating messages.

Thumbelina’s thoughts on the unauthorized use of her picture have so far gone unrecorded.

Source…https://www.hoax-slayer.net/

 

Natarajan