Prem Behari Narain Raizada…The Man who (literally) Wrote India”s Constitution …

 

http://bit.ly/2F45wdO

Source…www.thebetterindia.com

Natarajan

Advertisements

வாரம் ஒரு கவிதை ….” தூரத்து வெளிச்சம் “

 

தூரத்து வெளிச்சம்
—————–
தூரத்து பச்சை கண்ணுக்கு குளிர்ச்சி  என்றால்
தூரத்து வெளிச்சம் ஒரு நம்பிக்கை நட்சத்திரம் !
மழை வேண்டி ஏங்கி தவிக்கும் மண்ணுக்கு
வானில் கருமேகம்  தூரத்து வெளிச்சம் !
பார்வை இல்லாமல் இருட்டில்  தவிக்கும்   கண்ணுக்கு
கண் தான விருப்ப மனுக்கள்  ஒரு தூரத்து வெளிச்சம் !
கடல் பயணம் வழி தவறும் நேரம்
கலங்கரை விளக்கம் தூரத்து வெளிச்சம் !
ஒரு மருத்துவரே தூரத்து வெளிச்சம்
அவரிடம் சிகிச்சை பெரும் நோயாளிக்கு !
இன்று என்ன துயரம் இருந்தாலும்
நாளைய  விடியல் யாருக்கும் ஓரு
தூரத்து வெளிச்சமே !
இருட்டில் தடுமாறும் ஒருவனுக்கு
ஒரு மெழுகு வத்தி ஒளியும்
தூரத்து வெளிச்சம்தான் !
என்  நாட்டுக்கும் நல்ல காலம் பிறக்கும்
நல்ல தலைவன் ஒருவன் என்
நாட்டை நல்ல வழியில் நடத்துவான்
அவனே என் தூரத்து வெளிச்சம் !
இது என் எதிர்பார்ப்பு !
இன்று என் விண்ணில் தெரியும் ஒரு
சிறு ஒளிக்கீற்று தூரத்து வெளிச்சமா ?
இல்லை வெறும் மின்னல் கீற்று மட்டுமா ?
விடை இல்லையே  இதற்கு என்னிடம் !
அது அந்த ஆண்டவனுக்கே வெளிச்சம் !
Source…..Natarajan
in http://www.dinamani.com dated 20th Jan 2018

How the Maharajah Got Its Wings: The Story of Air India’s Iconic Mascot…

One of India’s most recognisable and loved mascots, Air India’s portly Maharajah with folded hands has held a special place in the hearts of its citizens for years.

“We can call him the Maharajah for want of a better description. But his blood isn’t blue. He may look like royalty, but he isn’t royal. He is capable of entertaining the Queen of England and splitting a beer with her butler. He is a man of many parts: lover boy, sumo wrestler, pavement artist, vendor of naughty post cards, Capuchin monk, Arab merchant…”

These are the words of Bobby Kooka, the man who conceived Air India’s Maharajah nearly 72 years ago. One of India’s most recognisable and loved mascots, this portly figure in regal garb has held a special place in the hearts of its citizens for years.

Here’s the fascinating story of Air India’s iconic Maharajah.

A part of Air India’s campaign to distinguish itself from its peers, the jovial and rotund Maharajah first made his appearance on an in-flight memo pad in the mid-1940s. He was conceived by SK (Bobby) Kooka, who was then a Commercial Director with Air India and sketched by Umesh Rao, an artist at J Walter Thompson in Bombay.

Back then, India was known as the “Land of the Maharajas” and Air India was its only international carrier, flying to destinations such as Cairo, Prague, Damascus, Zurich and Istanbul. So Kooka wanted to create an illustration for Air India’s letterhead that would symbolise graciousness and elegant living.

 

 

 

 

 

 

SK Kooka with Captain V Vishwanath in May 1948 
It was somewhat along these lines that his creators, Kooka and Rao, gave him a distinctive personality, luxuriant moustache, aquiline nose and the quintessentially Indian turban. Eventually, the regal figure became Air-India’s mascot for its advertising and sales promotion activities.

For the next few years, the Maharajah was ingeniously used by India’s national airline to introduce new flight routes. His funny antics and quirky puns also allowed Air India to promote its services with subtle humour and unmatched panache.

For instance, one of the posters from Air India’s “retro collection” shows the Maharajah as a Russian Kalinka dancer to advertise its flight to Moscow. Another one shows him on a speedboat surfing in Australia with the boat replaced by two mermaids. Yet another one shows him being carried as a prey, hands and feet tied, by two lions in the jungles of Nairobi.

Here are some iconic posters that show the Maharajah in his quirky avatars, looking quite at home in famous locations around the world.

              Photo Source: Air India on Imgur.

   As such, the Maharajah came dressed in various garbs, but his trademark twirly moustache and his roly-poly stature remained — until 2017 when he lost of a bit of his flab and traded his traditional attire for blue jeans, trainers and a low-slung satchel to align himself with the modern times.

Unsurprisingly, the Maharajah has won numerous national and international awards for Air India for originality in advertising and publicity.

Interestingly, at one point in time, the mascot’s regal connotations triggered a controversy with politicians expressing doubts about using such a symbol to represent a nation with socialist aspirations. As a result, Air India did away with the Maharajah in 1989. But there was such a hue and cry from various quarters that the popular mascot had to be brought back.

In fact, during these years, Maharajah stickers and dolls were common in most middle-class Indian homes, even those where air travel was considered a luxury!

 

                                                                       So like all great men, the Maharajah has had his critics. But the millions of travellers who love him far outnumber them. For many of them, the inimitable mascot is a real person, almost like a friend who reaches out with warmth and hospitality, even to the farthest corners of the world.

As Rahul Da Cunha, the ad man behind the equally iconic Amul India campaign, once said,

“The Amul girl and the Air India Maharaja are the most brilliant characters ever created. The Maharaja encapsulates everything Air India should be: Indian luxury, hospitality, services and above all, royalty. It is royalty combined with humility. What can be a more iconic symbol for an Indian carrier?”

Source….SanchariPal

http://www.the better india.com

Natarajan

 

 

 

The village that gave India its new ISRO chief…..DR.Sivan

A humble son of a farmer who studied in local government run schools, in Tamil medium, is the new head of India’s premier space agency.

Dr K Sivan was born in Sarakkalvilai in Kanyakumari district in 1957. His father was a farmer, and Dr Sivan is the first graduate in the family.

By all accounts, his is an unusual story.

A young Sivan studied in government schools in his native village till the 5th standard, and completed his schooling in neighbouring Valankumaravilai, all in Tamil medium. Later, he graduated from the S T Hindu College in Nagercoil.

He then graduated from the Madras Institute of Technology in aeronautical engineering in 1980 and completed his master’s in aerospace engineering from the Indian Institute of Science, Bangalore, in 1982.

That year he joined ISRO on its Polar Satellite Launch Vehicle project, towards which he contributed in mission planning, design, integration and analysis. He has held various responsibilities during his stint in ISRO, finally going on to head India’s space agency.

At ISRO, he completed his PhD in aerospace engineering from IIT-Bombay, in 2006.

Dr Sivan, who takes over from Dr A S Kiran Kumar on Monday, January 15, for a three-year term, is only the second rocket scientist after G Madhavan Nair to head ISRO.

MAGE: Dr Sivan’s family home in Sarakkalvilai village. He comes here regularly to attend family functions and for the Bhadrakali Amman puja. Photograph: A Ganesh Nadar/Rediff.com

Sarakkalvilai falls on the outskirts of Nagercoil, which is the headquarters of Kanyakumari district, Tamil Nadu. All of a sudden this small village has become the centre of attraction for people near and far, thanks to its famous son.

“Take the next right and it is at the end of the road,” says a villager, and as you reach the house you realise it is as unpretentious as the man who grew up there.

Dr Sivan’s sister-in-law Saraswathi lives in the family house with her daughter. “My eldest daughter got married five months ago and Sivan had come for the function,” she says, her eyes glowing with happiness.

Since the announcement about his appointment, people have been coming in droves to congratulate her, and her face beams with pride.

“I was married 30 years ago into this family and at that time he was already working for ISRO in Thiruvananthapuram. He used to live in a lodge then. He comes home for festivals and family functions,” says Saraswathi.

The conversation is interrupted when former Tamil Nadu Congress president Kumari Ananthan lands up with a dozen supporters to congratulate her.

One of the men who comes along with Ananthan hands her a book with the message, “Please give it to him when he comes next.” Another hands her a monthly magazine.

“He comes here every year for the Badrakali Amman puja which takes place in April-May,” adds his sister-in-law.

“He comes with his family, offers prayers and leaves the same day. He always comes for all family functions. When he is with the family he is always smiling and joking. He never calls, but his wife calls regularly and keeps in touch with us,” Sarawathi says.

“He was a class topper from school to college,” says Dr Sivan’s uncle who lives in the house opposite.

“He was a brilliant student and never went for tuitions or private classes. His father used to pluck mangoes and young Sivan used to go to the market to sell it. He was a helpful child,” the uncle adds.

The school Dr Sivan studied at is also opposite the family house. The retired PT master there recalls him clearly. “He was five years my junior in school, I remember him as a very quiet boy.”

“I too was five years his junior,” another villager pipes in. “You know the final exams used to come during harvest time. His father used to be in the field while Sivan sat on the lower branch of a tree with his books, studying, keeping one eye on the harvest, and run if his father called. He was always studying.”

“When Sivan and I were in school we had a very good headmaster,” the villager adds. “That headmaster planted many trees in the school compound and made every class in charge of a few trees. In the morning, when we came to school, the first thing we did was to water the trees and only after that did we attend school.”

“Kanyakumari is basically an agricultural district,” an elderly villager points out. “Apart from coir, there was no industry here. We all survived on farming. It’s rich fertile soil and there is plenty of water. Paddy, bananas, coconuts, mangoes, rubber is grown here.”

“Sivan was exceptional,” the elderly gent adds, “while he helped his father in the field he continued studying every free moment.”

“As there was only a primary school here we went to nearby Valankumaravilai for our SSC (Class 10). Those days there was no 12th standard. As there was no bus facility we walked.”

A colleague from ISRO, who retired a decade ago and did not want to be named for this feature, recalls, “He (Sivan) would go home only to sleep. He is extremely hard-working and totally focused on his work. He was not only the first graduate from his family, he was also the first graduate from his village.”

FILE PHOTO::: New Delhi: Renowned scientist K. Sivan has been appointed as the new Chairman of ISRO, by the Appointments Committee of the Cabinet on Wednesday, January 10, 2017. PTI Photo **                                                

“He is a disciplined taskmaster,” says D Karthikesan, former director of the ISRO Propulsion Complex in Mahindragiri, Tamil Nadu.

“He likes to keep everything on schedule and works with a deadline,” adds Karthikesan. “If he thinks there is a problem somewhere he will go and talk to the people actually working on the project, and never limit himself to seniors in the organisation.”

“Though he is a hard taskmaster,” the former ISRO scientist points out, “he is also extremely generous and always looks after the welfare of the people working under him. So people work hard for him.”

“He is a bold decision-maker,” says Karthikesan. “Where others may hesitate wondering if it would work or not, he will say it will work and will do it.”

“Though he followed the schedule strictly,” adds Karthikesan, “he also made sure that all parameters are met at every stage. Whether it is quality or safety, he made sure every parameter was up to the mark before proceeding, and yet kept a tight schedule.”

Dr Sivan has two sons. The elder one has finished his BTech, the younger son is in college.

The school Dr Sivan studied in was built over 60 years ago. “We need to pull it down and build another,” says a villager. A government-run school, the land was given free by Dr Sivan’s uncle.

The village still does not have a bus service, a fact the villagers highlighted to Kumari Ananthan, the Congress politician. Nor does it have a middle, high or higher secondary school.

K Sivan’s ascent bears an uncanny resemblance to another ISRO scientist who was born in a fishing village in Ramanathapuram, also in Tamil Nadu.

That scientist, of course, went on to become the most beloved President this Republic has had.

Source….A.Ganesh Nadar in http://www.rediff.com

Natarajan