வாரம் ஒரு கவிதை …” மறு ஜென்மம்”

 

மறு ஜென்மம்
————–
நெரு நெல் உளனொருவன் இன்று இல்லை
என்னும் பெருமை படைத்த இந்த உலகில்
இரவில் கண்ணுறங்கி மீண்டும் கண் விழிக்கும்
அந்த இனிய காலை நேரமே நம் யாவருக்கும் ஒரு
மறு ஜென்மம் !  மறுக்க முடியுமா இந்த உண்மையை ?
கிடைத்தது ஒரு  அரிய மனிதப் பிறவி …தெரியும் இந்த
உண்மை நமக்கு ! தினமும்  காலையில் நாம்
எடுப்பது ஒரு மறு  ஜென்மம் ! இதுவும் தெரியும் நமக்கு !
இருக்கும் அந்த ஒரே ஒரு  நாளில் மறக்கலாமா
நாம் மனித நேயம் ?
தினம் காணும் மறு ஜென்ம விடியல் மறந்து
வேறு ஒரு புது  ஜென்ம மாய வலையில்
சிக்கி, கிடைத்த மனிதப்   பிறவியின்  மதிப்பைக்
குறைக்க வேண்டாமே நாம் !
மனிதராய் பிறந்தோம் …மனிதராகவே
வாழ்ந்து காட்டுவோம் ! அது ஒன்றே நமக்கு
கிடைத்த மனிதப் பிறவியின் பயன் !
Natarajan  in http://www.dinamani.com dated 26th june 2017

THE TIMELY DEATH OF KODAK FOUNDER GEORGE EASTMAN…

 

It was March 14, 1932 when George Eastman, famed inventor, philanthropist, and founder of Eastman Kodak, invited a few loyal friends over to witness the rewriting of his will. He had made the decision to give a good portion of his money and prized possessions, including his enormous mansion, to the city he called home for his whole life- Rochester. To this end, he bequeathed his house and a $2 million endowment (about $34 million today) to the University of Rochester. Eastman also donated a large sum of money to dental dispensaries across the city, attempting to ensure that no child in Rochester would go without proper dental work. Finally, he left $200,000 (about $3.4 million today) to his beloved niece, Ellen.

Cheerfully signing the will, he assured his friends this was just a matter of ensuring his wishes. Later, it was thought that he also wanted his friends to see him mentally alert so the credibility of the will wouldn’t be questioned. After all the t’s were crossed and i’s were dotted, he asked if everyone could excuse themselves for a moment. When they did, George took out paper and pen and wrote a note, which read,

To my friends,
My work is done.
Why wait?
GE

Then, he took a pistol out from his nightstand and shot himself in the heart, ending his life at the age of 74.

So who was this captain of industry and why did he, quite cheerfully, suddenly choose to take his own life?

George Eastman, and his company, turned photography from a complicated, expensive, unwieldy, and potentially dangerous hobby (due the chemicals needed to develop the film) into one that, quite literally, a child could do. He was not only a genius inventor, but a brilliant marketer.

His story begins as it ended, in Rochester. The Eastmans always put a priority on education. In fact, George Eastman Senior founded Eastman’s Commercial College in 1854, the same year George Junior was born. The family was middle-class and living pretty comfortably, but this was short-lived. In 1862, when George was only eight, his father passed away from a “brain disorder.” His mother, Maria, was a now a widow with three small children, one of them (George’s youngest sister Katy) suffered from polio and other illnesses. Life was hard for the Eastman family after George Senior’s death and self-reliance became a necessary trait.

At age of 14, George dropped out of high school to support his family. He worked at a local insurance company and as a clerk at Rochester Savings Bank. Then, in 1870, tragedy struck again when his sister, Katy, passed away from complications related to polio. She was buried next to her father.

George, even at an early age, was meticulous, detailed, and controlling of every aspect of his own business. Starting when he got his first job at 14, he began keeping ledgers to detail his finances. Due to his careful planning and earning enough working at the bank, Eastman was able to afford certain luxuries. It was in one of these ledgers, under January 27, 1869 to be exact, that “photography” was first mentioned. As the months passed, besides helping to support his mother, George spent more and more money on “photos” or “photograph materials.”

In 1878, Eastman learned an important lesson – photography (at least at the time) was hard. The legend goes that he wanted to treat his mother to a vacation in Santa Domingo in the Dominican Republic (other sources say he was looking to buy land in the newly independent nation). Either way, to document his trip, he bought a photographic outfit. Cameras then are not what we think of cameras are today. An outfit included the camera (constructed from several parts that must be put together before taking pictures), a stand, a light, and wet glass plates (with chemicals) in order to preserve the picture. As Eastman later put it,

In those days, one did not ‘take’ a camera; one accompanied the outfit in which the camera was only a part. I bought an outfit and learned that it took not only a strong, but also a dauntless man to be an outdoor photographer.

Eastman, so fed up with everything he had to bring, not only didn’t take a camera, he didn’t take the trip at all. At this point, Eastman thought to himself that there had to be a better way.

For the next several years, while still working at the bank, Eastman developed a new kind of dry plate, one made out of gelatin (the same ingredient used in Jello, which would be invented twenty years later in a small town thirty miles from Rochester), not glass. Glass was heavy, fragile, and expensive. Gelatin was an improvement on all of these things. By 1880, he had patented a dry-plate coating machine made out of gelatin, making the process of preserving film negatives simpler, cheaper, and less dangerous.

While developing this process, he came across another innovation that would allow photography and, eventually, cameras to become something that wasn’t just for the professional. As described by Eastman,

I also made experiments by using paper as a temporary support and coating the Cellulose immediately upon the paper, and afterwards coating with the emulsion. I had no difficulty stripping the Cellulose from the paper, the cellulose adhered to the emulsion and separated from the paper.

He patented this film on March 4, 1884. That same year, Eastman and his associate William Walker developed a roll holder to hold the film. The invention of this revolutionary film wasn’t enough, though. What he really wanted to do was, “to popularize photography to an extent as yet scarcely dreamed of.”

In 1888, the name “Kodak” was thought up while playing with an anagram set with his mother. Eastman loved the word because it was simple, easy to pronounce and it started with a “K.” Said Eastman, “It became a question of trying out a great number of combinations of letters that made words starting and ending with ‘K.”

Kodak was officially incorporated as a company in 1890 and quickly rocketed to the top of the industry. Also that same year, Eastman introduced the first Kodak camera, equipped with his film. It cost $25 (about $640 today), but the most important thing was that the customer didn’t do the developing of film themselves- Kodak did. The customer would send the camera back (film and all) to the company for developing and processing. Their motto aptly illustrated this: “You press the button, we do the rest.”

He had now made it easy for anyone to take and have pictures developed. The next step was to change the camera from a luxury item or expensive hobby to something just about anyone could afford.

In 1900, the revolutionary Brownie camera, versions of which were so popular through the mid-20th century, was born. It cost only one dollar ($28 today) and was even marketed to children. For the next hundred years, George Eastman and Kodak would be synonymous with cameras and film.

For his entire 40+ years of heading up his own company, George Eastman was used to being in control. So, when he was diagnosed with a spinal condition in the late 1920s, forcing him to be confined to a wheelchair, it depressed him greatly. His mother, who lived with him until her death in 1907, was also in a wheelchair for the last years of her life. His baby sister was in a wheelchair until she died. He saw them suffer and Eastman did not want to go through the same long drawn out process. He also didn’t like that he felt this gave off an image of weakness. Eastman was used to being a man respected the world over, not an “invalid.” He mused greatly about death and illness, writing a friend,

God keep me from being like them (referring to family and friends who he had seen succumb to illness). Doesn’t it seem strange that the clearest minds I have ever known should be taken this way? That is the sad thing about illness.

So, by March 1932, he had enough. George Eastman wanted to go by his own hand, rather than the hand of illness and fate. So he tidied up all the loose ends of his life and, once complete, ended it immediately on his own terms.

Source…www.today i foundout.com

Natarajan

வாரம் ஒரு கவிதை …” சூரிய தாகம் “

 

சூரிய தாகம்
————–
சுள்ளென்று எரிக்கும் சூரியனின் தாக்கம் தெரியும்
அது என்ன சூரிய தாகம் ? சூரியனுக்கே  தாகமா !
இல்லை  தாகம்,  சூரிய வெப்பம் தாக்கும் பூமிக்கா ?
தாகம் பூமிக்கு மட்டும் அல்ல …  சூரியனுக்கும் இருக்கு !
மண்ணில் உள்ள நீர் மனிதனுக்கு மட்டுமல்ல சொந்தம் !
விண்ணில் உள்ள மேகத்துக்கும் அதுதானே நீராகாரம் !
மண்ணிலிருந்து நீர் உறிஞ்சி வெண் மேகம் நெய்து
கொடுக்கும் கரு மழை மேக புத்தாடை  சூரியனுக்கு
ஒரு பட்டாடை ! கதிரவன் அவன் தாகம் தீர்க்கும்
தண்ணீர் பந்தலும் அதுவே !
விண்ணின் தண்ணீர் பந்தல் அள்ளி வழங்கும்
கொடையே இந்த மண்ணுக்கு துள்ளி வரும் மழை !
மண்ணுக்கு துள்ளி வரும் மழை நீரை வரவேற்க
ஏரி குளம் ஒன்றும் இல்லையே நம் மண்ணில் இன்று !
மண்ணுக்கு குடை பிடித்து கருமேக மழைப்
பொழிவை வழி காட்டி வரவேற்கும் மரம்,
கானகமும் கண்ணில் படவில்லையே இன்று !
வரிசை கட்டி வானம் தொடும் கட்டிடங்கள்தான்
தெரியுது கண்ணுக்கு எட்டும் தூரம் மட்டும் !
வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்ப்போம் ! ஏரி குளம்
அருமை புரிந்து நம்  மண்ணின் நீர் வளம்
காப்போம் !
மரம் வளர்த்து நீர் வளம் பெருக்கினால்
தீரும் அந்த சூரிய தாகம் !
சூரிய தாகம் தணிந்தால்  தீரும் இந்த மண்ணின்
தண்ணீர் தாகம்  தன்னால் !
Natarajan  in http://www.dinamani.com  dated 17th April 2017
Natarajan

வாரம் ஒரு கவிதை ….” கை கோர்ப்போம் ” !

 

கை கோர்ப்போம் …
——————-
“பார்க்கிறேன் நான் ஒரு கை”  என்று சொல்லும்
வாய்  “கோர்க்கிறேன் என் கை உன்னுடன்” என்று
சொல்ல வேண்டும் …
கை கோர்த்து நிற்கும் மனித சங்கிலி தொடுவது
இரு ஊரின் எல்லையை  மட்டுமல்ல ! எல்லை தாண்டி
இருக்கும் இதயங்களையும் சேர்த்துதான் !
நிலவுக்கே மின்தூக்கியும்  படியும் அமைக்க
வழி சொல்லும் இன்றைய இளம் தலைமுறை
நமக்கு நினைவு படுத்தும்  பாடம்  “கூடி வாழ்ந்தால்
கோடி நன்மை “
இல்லை இனிமேல் எங்கள் ஊருக்கு ஒரு எல்லை
இல்லை இனிமேல் எங்கள் நதிக்கு  ஒரு எல்லை
இல்லை இனி ஒரு சாதி மத பேதம் எங்கள் நாட்டுக்குள்
இல்லை இனி ஒரு மத துவேஷம் எங்களுக்குள் !
இது எதுவும் இல்லையென்றால்  வானம்தான் எல்லை
நம் நாட்டின் மறுமலர்ச்சிக்கு…  வளர்ச்சிக்கு !
இணையும் கைகள் இணைக்கும் நம்
இதயங்களையும் ! இனித்து மலரும் புது உறவும் !
உறவுகள் ஒன்றானால்  சச்சரவு ஓடி மறையும் !
இதயங்கள் இணையும் நேரம் நதிகளும் இணையும் தன்னால் !
இன்னும் என்ன தயக்கம் நமக்கு ?  கோர்ப்போம் கைகளை
இன்றே ! நிலவுக்கு படி கட்ட நினைக்கும் நம் பிள்ளைக்கு
காட்ட  வேண்டும் பச்சைக் கொடி நாம் அனைவரும் நம்
கை கோர்த்து ! நிலவின் படிக்கட்டுக்கு நாம் அமைத்துக்
கொடுக்கும் வலுவான  அடித்தளம் இணையும் கைகளே !
கை கோர்ப்போம் …கை கொடுப்போம் …இளம்
விஞ்ஞானிகள் கனவு  நனவாக !
Natarajan
in http://www.dinamani.com dated 10th April 2017

வாரம் ஒரு கவிதை …’ பச்சை நிலம் “

 

பச்சை நிலம்
————
பச்சை மண்ணில் கால் பதித்து நித்தம் நித்தம்
நீர் பாய்ச்சி  ஒரு பச்சை பயிர் பட்டாடை நெய்து
அதை தன்  நிலத்துக்கு  சூட்டி அழகு பார்க்கும்  பிறவிக்
கலைஞன் அந்த உழவனிடம் மிச்சம் இருப்பது  ஒரு
சிறு பச்சை துண்டு மட்டுமே !
பசி பசி என்று நாம் எல்லாம் சிவப்பு கொடி
பிடித்து ஊரெல்லாம் நியாயம்  கேட்டு
அலைந்த நேரம்  , புசி புசி  என்று  பச்சைக்
கொடி காட்டி நமக்கு அன்னமிட்ட அந்த விவசாயி
இன்று ஊர் விட்டு ஊர் சென்று தன் குறை
தீர முறையிட்டும்… காட்டவில்லையே அரசாங்கம்
அவனுக்கு ஒரு பச்சைக் கொடி  இன்னும் !
சிவப்புக் கொடி காட்டி அவன் குரலை ஒடுக்காமல்
ஒரு சிகப்பு கம்பளம் விரித்து அந்த பிறவிக் கலைஞனை
அரவணைத்து நம் அரசாங்கம் பேச வேண்டும் அவனுடன் !
அவன் குறை தீர்ந்தால்  மன நிறைவு அவனுக்கு மட்டுமல்ல!
அன்னமிடும் அவன் கையை எதிர்பார்க்கும் நம்
அனைவரின் வீட்டிலும் அது அரசு  ஏற்றிவைக்கும் பச்சை விளக்கு !
Natarajan   in http://www.dinamani.com dated 3rd april 2017

CAN HONEY GO BAD OR MAKE YOU SICK?

 

Barefootangel asks: “I read your report on honey and have a question. Yesterday (June 21, 2012) I went to a farmer’s market and while there I tried a teaspoon of raw honey. It left an awful taste and certainly did not taste like good honey. I helped my grandfather with his hives and know how honey should taste. After leaving the market I went to the drugstore to pick up some meds and while in the store, I got very dizzy, confused and sick. This was about 25 to 30 minutes after tasting the honey. I felt like the life had been let out of me. My daughter in law got me home and it was not until hours later that I remembered about the honey.

Could the honey have been bad or make me sick?”

Now You KnowIt is very unlikely the honey was bad.  Properly stored, honey can last many years without even any degradation of flavor, let alone spoiling. In the extreme, honey can last centuries, though the flavor and color will be affected the longer it is stored.  That being said, it is possible for honey to go “bad” if improperly stored, though that depends somewhat on what you mean by “bad”.

Honey is hygroscopic, meaning that it will absorb water from things, even from the air.  As mentioned in the previous article on this site that you referenced (Honey can be Used for a Variety of Medicinal Purposes), this has the effect of providing almost no free water for microbes and molds to use. Honey also has a low pH value, making an environment that is usually too acidic for most microbes.  Honey also naturally produces hydrogen peroxide when it absorbs moisture, which further makes it hard for bacteria to take hold and “spoil” the honey, even if it’s improperly stored.  However, if the water content of the honey gets high enough, certain types of yeast can survive and ferment the honey somewhat, creating alcohol and in that sense “spoiling” the honey. Although, with the correct type of yeast, lovers of mead might argue with the “spoiling” part.  With the wrong type of yeast, it will become unpalatable and thus “go bad”.

It is extremely unlikely that anything of the sort was going on with the honey you tasted.  It was no doubt fairly new/fresh, packaged, and stored properly.  However, although it’s rare, even unspoiled, fresh honey can make you sick, particularly with raw honey where pollen and other particles are not filtered out.

So how can honey make you sick?  It’s possible that the honey may have been made from nectar containing something you are allergic to or that the honey was made from nectar that contains something toxic to humans, such as nectar from rhododendrons or other plants from the family Ericaceae (including blueberries, huckleberries, cranberries, and azaleas, among others).

Honey made from nectar of things like rhododendrons can cause a variety of problems which will usually show up within a few minutes to a few hours of eating it, depending on the dosage. In this case, the symptoms are caused by a toxin known as grayanotoxin.  These symptoms include sweating, nausea/vomiting, dizziness, weakness, paresthesia (numbness/prickling sensation) in your arms, legs, and around your mouth, low blood pressure, and excessive salivation.  In extreme cases, when the dose gets high enough, you can experience loss of coordination, severe muscle weakness, lower or erratic heart rhythms, and even first, second, and third degree heart blocks.  Despite how bad this all sounds, even in relatively high doses, this will rarely be fatal and symptoms and the effects of the grayanotoxin tend to dissipate within 24 hours.

All that being said, given the very small amount of the honey it sounds like you consumed, the grayanotoxin content would have had to be very high to affect you so severely, so you getting sick may have had nothing to do with the honey, or it could have just contained something you were highly allergic to unrelated to grayanotoxin.  Particularly with raw honey that contains various particles and pollen, this is very possible.

As for the flavor, what nectar(s) honey is made from and weather conditions when it was made can also pretty drastically affect the flavor and color of the honey.  As a general rule, the darker honey is, the stronger it will taste; the lighter it is, the milder it will taste.   It should also be noted that doing things like overheating honey can cause it to turn darker and negatively affect the flavor.  As it ages, particularly when not stored properly, it will also tend to darken and, of course, crystallize.

On another somewhat related note, honey that won’t make you sick can make babies sick, possibly fatally so.  This is because the honey may contain Clostridium botulinum spores. These won’t usually effect people over 12 months old or so as microbes in most people’s intestinal tracts will inhibit the Clostridium botulinum spores from multiplying, but can germinate inside a baby’s less cultured digestive system and cause infant botulism.  Specifically, these spores will produce botulinum toxin in the baby’s large intestine.  This toxin will cause nerve problems, such as blocking their nerve endings’ ability to signal a muscle to contract.

It’s OK for a breastfeeding mother to eat honey though as Clostridium botulinum cannot be transmitted via breast milk to the baby.  However, babies like to put everything in their mouths, so if you eat a lot of honey, best to make sure nothing with honey on it gets near the baby.

Bonus Honey Facts:

  • When honey crystallizes, all you have to do to return it to its former state is place it in a glass jar (if it’s  not already in one), then put the jar in a container of water, which you’ll then heat.  If it’s raw honey and you want to retain most of the nutritional and medicinal benefits, make sure you don’t heat it to over 120 degrees Fahrenheit.  In either case, never boil honey.  This will negatively affect the flavor.
  • You can also microwave crystallized honey.  In this case, to make sure you don’t overheat it, microwave it in 20-30 second increments, stirring and waiting about a minute in between sessions.
  • Similar to how refrigerating bread will make it go stale faster, putting honey in a refrigerator will make it crystallize faster.
  • There are over 300 unique types of honey produced in the United States alone.  Given that it’s not the easiest thing in the world to keep track of what plants one’s bees are getting nectar from, you’ll usually just see honey classified based on color, rather than from nectar from a distinct variety of plant.

Source….www.today i found out.com

Natarajan

” How to develop your personality …” See what Sri Sri Ravishankarji says

 

 Superb Message-Sri Sri RaviShankar
-Interesting-Highly Enlightening-Useful in Life 
Thought Provoking-Action Oriented-
Please read the entire message…
 
Someone asked Sri Sri Ravi Shankar 
How to develop our personality?
 
Sri Sri Ravi Shankarji:

To develop your personality, you have to spend five days to have these five experiences to really blossom in your life.
You can develop your personality with these five experiences.
You have to sincerely play these five roles:
 
1. The first role which I would recommend to you 
    is to be a School Teacher.

To teach lessons to children who are not learning,
 you need a lot of patience.
Being a nursery or primary school teacher,
 even for one day, you will see how you have
 to increase your patience.
 
2. Be a Gardener or spend a day with a Farmer.

If you are sowing the seeds,
if you are watering the plants,
you will know how you must care for water, 
earth and the environment.
You will have a feeling for the environment.
You will value food and you will not waste food.
You know, what we do?
We bring so much food, and we put it in the fridge
 and after a few days in the refrigerator, we throw the food.


We are wasting millions and millions of tons of food every day.
We should not waste food.
This we will learn if we spend one day being 
a farmer or a gardener.
 
3. You should spend a day in the mental hospital.

Whatever people talk in the mental hospital, you don’t mind.
If they scold you,
if they blame you,
if they curse you,
will you mind?
You don’t mind because you are aware that this person is mentally sick.
You know that many people are outside the hospital, but that does not mean they are mentally well.

So, in life, you come across people who blame you for nothing, who are jealous or angry, who say things that make no sense. Then, you know, you will have the patience to deal with them with a smile. You will not take the garbage inside and spoil your mind.
So one day if you spend in a mental hospital, you will know how to save your mind.
You will stop being a football of others’ opinions.
 
4. One day you must go to a prison.
Maybe it is shocking to you.
You don’t have to do a wrong thing to go to a prison.
Just go visit a prison, spend a little time with the prisoners.
You will understand what compassion is.
What helplessness is.
Those people did a mistake without awareness.
So you will know how you must have a say on your emotions.
 
5. There are terminally ill people in the hospital.

One day with them, and you will realize how precious life is.
And you will start valuing health.
You will eat better,
you will exercise.
You will do all that is needed to be more vibrant in your life.
 
With these five days what would be the outcome?

I guess from these five days you will become
More Vibrant,
More Alive,
More Loving,
Compassionate
and Active
Enjoy your Life
Source….Input from one of my friends
Natarajan