வாரம் ஒரு கவிதை ….” முதல் முத்தம் “

 

 

முதல் முத்தம்
++++++++++++++
சுட்டெரிக்கும் வெயில் … அனல் பறக்கும் காற்று
தண்ணீருக்கு தவியாய் தவிக்கும் என் நகர மக்கள் !
வாடும் பயிர் பார்த்து வானம் பார்த்தான் விவசாயி
அன்று !  வறண்டு கிடைக்கும் குடிநீர் ஏரி கண்டு
கதி கலங்கி மிரண்டு கிடக்கிறான் நகரவாசி இன்று !
மிரட்டியது போதும் ! இயற்கை அன்னையே !
கரு மேகம் திரட்டி  ஒரு கோடை மழை என் நகருக்கு
பெரு மழை யாய்  பொழிந்து விடு அம்மா !
உன் அருள் மழை என் மண்ணை முத்தமிடும்
நேரம் நானும் என் மண்ணில் மண்டியிட்டு  குனிந்து
என் மண்ணை முத்தமிடுவேன் !  என் நகர மண்ணுக்கு
நான் கொடுக்க இருக்கும்  முதல் முத்தம் அதுவே !
சீக்கிரமே உன் அருள் மழை ஒரு பெரு மழையாய் மாறி
முத்தமிடவேண்டும் என் மண்ணை மாரி தாயே !
Natarajan.K
in http://www.dinamani.com dated 15/05/2019

30-Yr-Old Gomathi Stuns Everyone, Creates History By Winning India’s First Gold At Asian Athletics Championships

The second day at the 23rd Asian Athletics Championships ended on a high note for India. Months of hard work, grit, determination and practice finally paid off for unheralded half miler Gomathi Marimuthu and shot putter Tejinderpal Singh Toor. Both of them clinched a gold medal each. By the end of Monday, India’s medal tally stood at 2 gold, 3 silver and 5 bronze.

For the 30-year-old athlete, this was her first major win at an international stage. She ran her way, all the way from the back of the pack, just to stun the crowd by winning the 800m race. Gomathi clocked a personal best time of 2 minutes 02.70 seconds in the half-mile event to win a gold for India. Recently, her previous best (2:03.21) was the golden run at the Federation Cup at Patiala.

Years of intense struggle

For Gomathi, it has been ten long years of intense struggle. As a farmer’s daughter, she had only started professionally running when she was 20. “I did not realise until I crossed the finish line that I won a gold medal. The last 150m was a very tight race,” she said. This was only the third international event for Gomathi. While she has always been interested in sports, it was her friend Shruthi from Holy Cross College in Trichy, who inspired her to take it up seriously.

“When I was growing up, there was no one to tell me that I can make a living out of sports. I never understood the significance until I joined college. I just wanted to get a job and support my family,” she told The New Indian Express.

The only one to go to college among two other siblings, Gomathi landed a job with the Income Tax department in Bengaluru and started training regularly. Her intense hard work got recognised as she got selected for the Asian Championships in Pune in 2013. That year, she had finished seventh in the 800m final and two years later, at the same event in China, she finished fourth.

While Gomathi dreamed of clinching the gold next time around, tragedy struck her family. In September of 2016, her father passed away due to colon cancer and in December, Gomathi suffered groin injury. With a few months time, her coach, Gandhi died of a heart attack. “I had no one to train me. I had to provide for the family as well,” she lamented. An injury is the worst that can happen to an athlete who started as late as Gomathi. She had to wait for almost two years before she could train again, however, she was unstoppable.

Getting back up

Since the beginning of 2019, Gomathi started participating in various state and national level championships, At the Federation Cup in March, an event that served as a selection trial for Doha, she finished first. While her timing was good enough to fetch a gold at the 2017 Asian Championship in Bhubaneswar, due to her long absence from the field, Athletics Federation of India asked her to appear in another round of trials in Patiala a few days ago, where she was given a green signal to represent India at the Championship in Doha.

Gomathi’s story is truly inspirational, just like her performance at the 800m run. While she has scripted history, it is her never-say-die attitude which helped Gomathi through tougher times. The Logical Indianapplauds her determination and her achievement at such a prestigious world forum.

Image Credit: News18

Source……..www.thelogicalindian.com

Natarajan                                                                                                                 

வாரம் ஒரு கவிதை ….” பார்த்து நடந்து கொள் …தம்பி “

 

பார்த்து  நடந்து கொள் …தம்பி !
+++++++++++++++++++++++++++++++
காசை தண்ணீர் போல செலவு செய்றான் பாரு
இப்படி ஒரு சொல் கேட்டோம் நாம் ஒரு காலம் !
இன்று காசு கொடுத்தாலும் தண்ணீர் இல்லை !
தெரு குழாயில் தண்ணீர் பிடித்து தாகம் தணித்த
காலம் மாறி கையில் வாட்டர் பாட்டிலுடன்
சுற்றுகின்றோம்  இன்று !
தண்ணீரை காசு போல கணக்கு பார்த்து செலவு
செய்யும் காலத்தில் நாம் இன்று !
தண்ணீருக்கு வந்த நிலைமை சுவாசிக்கும்
காற்றுக்கும் வர வேண்டாம் ..தம்பி !
பார்த்து நடந்து  கொள்  தம்பி ..
.
ஒரு வாரத்துக்கு  தேவையான  ஆக்ஸிஜன்
சிலிண்டர் ஒன்று இலவசம் உங்களுக்கு சுவாசிக்க
என்று தேர்தல் நேரத்தில் கட்சிகள் எல்லாம்
அறிவிக்கும் அவலம் நேர வேண்டாம் உன்
காலத்தில் !
பார்த்து நடந்து கொள் …தம்பி நீ !
K .நடராஜன்
17/04/2019

Typewriter Art ….True or False ? …. An Analysis from Hoax Slayer !

The Amazing Typewriter Art of Paul Smith ….True !!!

This story was first published on December 23rd, 2010

Outline

Message with a series of attached pictures claims that the pictures were created on a typewriter by the artist Paul Smith.

Brief Analysis

The claims in the message are true. As stated in the email, American artist Paul Smith created all of his artwork using a typewriter. He passed away in June 2007.

Examples

Subject: Amazing Typewriter/WOW!

He lived at Rose Haven Nursing Home, Roseburg, OR, for years.

This is incredible–especially when you finally get to the bottom and read the biography of the man who painstakingly accomplished these works!

These pictures are unbelievable and amazing. Hope you enjoy them as much as I did.

Typewriter Art Can you believe that this art was created using a typewriter?

 

Paul Smith, the man with extraordinary talent was born in Philadelphia on September 21, 1921 with severe cerebral palsy. Not only had Paul beaten the odds of a life with spastic cerebral palsy, a disability that impeded his speech & mobility but also taught himself to become a master artist as well as a terrific chess player even after being devoid of a formal education as a child.

When typing, Paul used his left hand to steady his right one.. Since he couldn’t press two keys at the same time, he almost always locked the shift key down and made his pictures using the symbols at the top of the number keys. In other words, his pictures were based on these characters ….. @ # $ % ^ & * ( ) _ .

Across seven decades, Paul created hundreds of pictures. He often gave the originals away. Sometimes, but not always, he kept or received a copy for his own records.

As his mastery of the typewriter grew, he developed techniques to create shadings, colors, and textures that made his work resemble pencil or charcoal drawings.” This great man passed away on June 25, 2007, but left behind a collection of his amazing artwork that will be an inspiration for many.

Editor’s note: The message generally circulates with many other examples of Paul Smith’s work, which have been omitted from this example. You can view these pictures and more via the artist’s website

This email forward, which features the work of artist Paul Smith, explains that all of the pictures were created using just a typewriter.

The claims in the email are true. The extraordinary art of Paul Smith was indeed created on a typewriter and is now known all around the world. This inspirational man, who did not allow cerebral palsy to stop him from living a remarkable life, was an accomplished chess player as well as an artist.

Paul was born in Philadelphia on September 21, 1921. He died on June 25, 2007 while a resident of the Rose Haven Nursing Center in Roseburg, Oregon.

More details about the artist, along with galleries of his work, are available on the Paul Smith Foundation website. The website, now archived via the Internet Archive’s Wayback Machine, notes:

Across seven decades, Paul created hundreds of pictures. He often gave the originals away. Sometimes, but not always, he kept or received a copy for his own records. Be sure to visit the gallery at this site to see images of his pictures in detail.

 

As his mastery of the typewriter grew, he developed techniques to create shadings, colors, and textures that made his work resemble pencil or charcoal drawings.

It’s interesting to see how he gradually refined his use of perspective and coloring, and how his subject matter reflected the events and personalities of the times.

An article on the Chessville website also provides an interesting insight into the artist’s life.

written by Brett M. Christensen in https://www.hoax-slayer.net/

Natarajan

 

Charvolant: The Kite-Drawn Carriages….

On 8 January 1822, an extraordinary journey was made from Bristol to Marlborough. An English schoolteacher named George Pocock took his wife and his kids on a 182 km-trip in a carriage drawn not by horses but by a couple of enormous kites. Pocock designed the carriage himself, which he called “Charvolant”.

George Pocock was fascinated with kites from a young age, and as he played and experimented with them, he learned that kites had tremendous lifting power. Young Pocock would tie small stones at the end of the string attached to the kite and watch it soar into the skies. As Pocock grew older, his experiments became bolder and more dangerous, usually involving his own children. In one stunt he put his young daughter in a wicker chair, hoisted her up in to the air with a 30-foot-tall kite and then flew her across the Avon Gorge. Fortunately she survived and went on to become the mother of the cricket legend W. G. Grace. Later the same year—year 1824—he flew his son to the top of a 200-foot-tall cliff outside Bristol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Two years later, he patented the design of his “Charvolant” buggy. The Charvolant consisted of two kites on a single line that was 1,500 to 1,800 feet long (nearly half a kilometer) and was capable of pulling a carriage with several passengers at a fairly fast speed. Steering was achieved by four control lines attached to the kite, and a T-shaped bar that controlled the direction of the front wheels. Braking was provided by an iron bar that could be pushed down into the road.

Shortly after its invention and after many risky trials, Pocock published a book titled The Aeropleustic Art or Navigation in the Air by the use of Kites, or Buoyant Sails, where he sang the virtues of travelling in a Charvolant.

“This mode of travelling is, of all others, the most pleasant,” he wrote. “Privileged with harnessing the invincible winds, our celestial tandem playfully transpierces the clouds, and our mystic-moving car swiftly glides along the surface of the scarce-indented earth; while beholders, snatching a glance at the rapid but noiseless expedition, are led to regard the novel scene rather as a vision than a reality.”

Pocock mentions that during his trials he timed the Charvolant travelling at 20 miles an hour (32 km/h) over considerable distances, and a mile could frequently be covered even over heavy roads in 2 minutes and three-quarters. Because the weight of the vehicle is partially supported by the kite, the buggy glides over any potholes making the journey considerably less bumpy. “The occasional dips and irregularities in the surface of the road are scarcely perceptible,” he wrote.

Pocock tried hard to interest the public in his invention, mentioning that the Charvolant could pass free at turnpike toll gates because tolls were levied according to the number of horses the carriages were pulled by, and the Charvolant had none. Pocock also advocated numerous other uses for kites, such as as auxiliary sail power for ships, as means of dropping anchor and effecting rescues from shipwrecks.

Despite his attempts, the Charvolant failed to ignite the interest of the public, possibly because controlling the buggy was not easy. Nevertheless, Pocock and his family continued to use the Charvolant for day trips until his death in 1843.

Source…..Kaushik in http://www.amusingplanet.com

Natarajan

 

IconsOfIndia: Murphy Radio & the Baby That Got All of India Glued to News!!!

 This Republic Day, we take a look at the iconic objects that collectively defined the Indian experience over the past 68 years. From things that brought the world to our living rooms to tasty treats, take a nostalgic journey down memory lane!


Members of the Joshi family would gather around their prized possession at 7 every evening. The main door of the house was open–it wouldn’t be long before the neighbouring kids, their parents and maybe even grandparents joined the regular party.

A beautifully knit blue-green cover protects the wooden radio box which is only taken off when the radio is switched on and tuned in. One member of the family reaches the top shelf to pull out the long antenna of the radio and turns the two knobs till the radio frequency sets perfectly.

In the 1960s and 70s, when the television was still a rich man’s luxury, it was Murphy Radio that brought people together.

Although the radio set was a device even the upper-middle-class boasted on owning, it was still more accessible and affordable than the TV.

Source: India Design Museum/ Facebook.

The Murphy Radio was founded by Frank Murphy and E J Power in 1929. The radio company had manufactured sets for the British Armed Forces to use during the Second World War, but they aimed to make radio sets “a homely gadget”, one that did not need military expertise to operate.

In a 1931 advertisement, Murphy had said, “Your wireless set should not be a “gadget” which only “Father” can work. It should be something which can be used and enjoyed by everybody in the family. That is why, I made it my business to see that all Murphy sets are extremely simple to use, cheap to maintain and always reliable. The constant high standard of reproduction is an outstanding feature of all Murphy sets.”

Although the founder left his company in 1937 to establish another called the Frank Murphy Radio or FM Radio, the name ‘Murphy’ stayed.

This brand debuted in Indian households in 1948–just a year after we got independence and even before we became a republic!

Immediately, it became a popular source of news and entertainment.

Source: Murphy Radio.

Jyoti Sohini, a 70-year-old homemaker from Pune, fondly recollects the ‘Murphy days’. “It was a very popular brand in those days. The Murphy Baby calendar especially was very famous. The radio set was a common possession where I lived, but even then, there would be a huge crowd at our place, eager to listen to the cricket commentary,” she tells The Better India.

Adding to the programmes that they listened to in that era, Jyoti says Radio Ceylon, Binaca Geetmala, Vividh Bharati and Pune Kendra (a local news bulletin) were popular.

Much like this family in Pune, India fell in love with the brand and its adorable mascot–the Murphy baby or Murphy Munna. Print ads featured the chubby-cheeked Rinpoche, looking inquisitively, with a finger placed near his lip, instantly garnering the adoration of Indian families.

The three-year-old Kagyur Tulku Rinpoche fascinated many mothers or expectant mothers of that era. For millennials like me, the perfect reference point is Anurag Basu’s 2012 film, Barfi, where Ranbir Kapoor’s reel life mother names him after the Murphy because “Murphy Munna jaisa lalla, Amma ka tha sapna” (Mother wanted a baby just like the Murphy’s).

Speaking to the Hindustan Times about this shot to fame, Rinpoche said, “I was three years old and used to reside in Manali. Everyone in Manali knew about the ad.

Source: Veena Bhat/ Pinterest.

The makers wanted me in the ad, as the original Murphy baby who was a girl, had died. They were looking for someone identical.”

Rinpoche went on to become a monk for about 20 years before marrying Mandakini, an actress. But that is a story for another time.

Much like Rinpoche, Mohammed Rafi composed a tagline jingle for the brand to attract more customers.

Murphy ghar ghar ki rounak, tarah tarah ke Murphy radio, la deten hain ghar mein jaan (Murphy is the pride of homes, different kinds of Murphys bring life to the home),” played as an advertisement while superstars like Sharmila Tagore, featured in print ads.

68-year-old Kamlesh Chawla speaks to The Print about his childhood when he threw a tantrum to get a Murphy Radio after the Sharmila Tagore ad.

Source: Veena Bhat/ Pinterest.

Catchy phrases that spoke of the Murphy Radio as something that “delights the home” and “sets the standard” added to the aspirational sentiment.

Kamlesh says, “I used to be a calm child. But I can only recall one instance where I had cried for many days insisting [that] my father buy a radio. He bought the radio set on Diwali. I still have a memory of placing the radio right next to the black-and-white Keltron TV set in our sitting room.”

Writing for the Caleidoscope, Levine Lawrence says, “Those were the glory days of BBC, Voice of America, Radio Moscow and our own All India Radio. Vividh Bharati, the colourful movie songs and trivia programme was transmitted by the Sri Lanka Broadcasting Corporation due to a ban on film songs on Akashvani!”

Eventually, the radio gave way for black-and-white TV, which in turn, was replaced by the colour TV and now, the Internet.

Even as we surf the web to find such fascinating stories about the times and technologies of the past, the simplicity of the radio and the magnificent events it covered–right from Nehru declaring India’s independence in the speech that still gives us goosebumps to the wars that India fought later–can hardly be replaced.

(Edited by Shruti Singhal)

Source……Tanvi Patel  in http://www.the better india.com

Natarajan

 

APJ Abdul Kalam birth anniversary: 7 lesser-known things about the people’s president…

Former president (late) APJ Abdul Kalam’s birth anniversary is being marked on Monday. Kalam, who was also known as the Missile Man of India, had served as the 11th President of India. He was born on 15 October 1931 in Rameswaram and breathed his last on 27 July 2015. While being a world-renowned scientist, Kalam had also interests in literature, writing poems, playing musical instruments and even spirituality. He had written some very well-known books like ‘India 2020: A Vision for the New Millennium’, ‘Wings of Fire: An Autobiography’, and ‘Ignited Minds: Unleashing the Power within India’.

Here are some lesser-known things about the people’s president to whose heart children were very dear:

  1. Kalam was not born with the proverbial silver spoon in his mouth. Coming from a family of average resources, he grew up watching father renting his boat to fishermen to run his house. In fact, Kalam used to deliver newspapers every morning to earn money.
  2. Kalam was a very simple man. When he died, he left behind nothing but 2,500 books, one watch, six shirts, four pants, three suits and one pair of shoes.
  3. After retiring, Kalam lived on his pension money and royalty from the sales of his books.
  4. When his term ended as president, Kalam did not take any gifts home and deposited them into the government treasury.
  5. According to one his former media advisors, there was a time when Kalam used to live in a government quarter where he did not have television and used to access news on radio / newspaper.
  6. Kalam had once visited IIT-Mumbai. The students were so much interested in meeting the scientist that a huge queue formed outside the auditorium. In fact, some of the students had queued up at night itself to see the Missile Man. After the event, Kalam did not disappoint any student and met them all.
  7. Kalam had once revealed that he wanted to become a fighter pilot but could not clear the exam. Later in 2006, as president, Kalam had flown in a Sukhoi jet.

Source….https://www.timesnownews.com

Natarajan