வாரம் ஒரு கவிதை …” இரை தேடும் பறவை “

 

இரை தேடும் பறவை
——————-
இரை  தேடும்  பறவைக்கு
இலக்கு ஒன்றே ஒன்று என்றும் !
இங்கும் அங்கும் அலைந்தாலும் தன்
இலக்கு என்ன என்று அது  மறக்காதே !
அங்கும் இங்கும் அலையும்
மனிதன் மனது மட்டும் தனக்கு
தினம் இரை வழங்கும் இறைவன் யார் ,
எங்கே என்று இன்னும் தேடுவது ஏன் ?
இரை தேடும் பறவையிடம் இறை
தேடும் மனிதன் கற்க வேண்டும் பாடம் !
K.Natarajan
in http://www.dinamani.com dated 25th March 2018

Death of Padma Scientist at Airport Spurs Son To Demand Medical Aid at All Airports…

In December last year, Prof Lalji Singh, known as the Father of DNA Fingerprinting in India, died after he suffered a major heart attack while at the Lal Bahadur Shastri International Airport, Babatpur in Varanasi.

Death is inevitable. But nothing shocks us more than when a death, which could have been prevented or avoided, occurs due to sheer negligence. Human apathy makes death painful and stark, making us question everything – medical advances, the quality of healthcare, laws, regulations, and the value of life in our country.

In December last year, Prof Lalji Singh, known as the Father of DNA Fingerprinting in India, died after he suffered a major heart attack while at the Lal Bahadur Shastri International Airport, Babatpur in Varanasi.

The airport was not equipped to handle this medical emergency, and by the time he was taken to the hospital – a good few hours later – he had breathed his last. The doctors who examined him say that had he been provided with oxygen supply during the “Golden Hour”, he could have been saved.

What makes it even harsher is that precious time was lost in getting formalities like an “Exit Pass” organised for him due to security reasons. What good are processes that are supposedly put in place to keep people safe when they end up killing them?

Up until I started my research for this piece I had assumed that all airports across the country would be equipped to handle emergency medical situations and would also have an ambulance on call.

My assumption was wrong.

If they did then perhaps Prof Lalji could have been saved.

Airports have become a place to shop and eat. They are all well equipped with restaurants serving a variety of cuisines, every brand that you can think of has a presence here, and liquor outlets thrive – and yet one of the most basic requirements of having a medical room with functional facilities is missing.

We, at the Better India, spoke to Late Prof Lalji’s son, Abhisekh Singh, who is asking some pertinent questions.

Abhishek is asking the Ministry of Civil Aviation and Airport Authority of India to mandate the availability of a doctor, ambulance, minimum medical support, trained medical personnel and standard operating procedures at all civilian airports in India.

You can support his cause by signing the petition here.


On December 10, 2017, Prof Lalji was travelling from Varanasi to Hyderabad on an Indigo flight. Hailing from a village in Varanasi, Prof Lalji started Genome Foundation, a non-profit organisation that aims to diagnose and treat genetic disorders affecting the underprivileged, especially from rural India.

Having reached the airport well in time, Prof Lalji enquired about the wheelchair he had asked for while making his booking. He had nagging knee pain and hence wanted the wheelchair.

Unfortunately, the staff at the airport told him that there was no request and they couldn’t provide him with one. Since he was travelling alone, he went in to the airport and checked in.

Abhisekh says, “Since I was not present there at that time, I have requested the airport to provide me with the CCTV footage from that day. However, so far I have not received it. I can only, therefore, corroborate what I am saying with what people present there have said to me.”

After he checked in, a wheelchair was provided. Abhisekh also mentions that around this time he called his father to check on him.

A little after that Prof Lalji faced some difficulty in breathing and went to the counter to ask for help. He was taken to the medical inspection room where the compounder after checking him insisted on having him taken to a hospital for immediate medical intervention.

“While the airport had a medical intervention room there was no doctor or medical supplies there. Looking back they did not even have an oxygen cylinder in the airport,” says Abhisekh.

An ambulance was asked for but since did not arrive Prof Lalji had to be taken in a private car to the nearest hospital which was also quite a distance away. Given the strict security, once a passenger enters the airport, they are not allowed to leave until an exit pass is shown.

Despite being in great distress, Prof Lalji had to wait to have that pass made and only then was allowed to leave the airport.

The doctor who checked Prof Lalji mentioned how he could have been saved if he had been administered with oxygen during the ‘Golden Hour’. Prof Lalji was alive even after the heart attack, but the delay in getting him medical treatment cost him his life.

Here are some of the questions raised by Abhisekh:

1. While there is a medical intervention room, it is virtually of no use.

What is the point of having a designated room in the airport and calling it medical intervention room if there are no trained medical professionals there? In places like Varanasi where even the nearest hospital is quite a distance away, what happens in cases of medical emergencies?

Are these airports waiting for such incidents to occur to act?

2. Should airports not be equipped with basic medical infrastructure?

Unfortunately for us in India, heart disease is still the leading cause of death.

Knowing this should we not be working towards equipping the airports and railway stations, places that see thousands of people day in and day out, with basic medical infrastructure?

An oxygen cylinder, a defibrillator, an ambulance on call?

3. Is there a standard operating procedure in cases of medical emergencies?

Are our airports equipped to handle medical emergencies? Manuals like the Airports Authority of India, Terminal Management clearly states the need to have a well-equipped first aid box ready. This includes a small oxygen cylinder with delivery accessories and a facemask.

The manual also states that it is desirable that an updated list of Telephone numbers and addresses of the hospitals and nursing homes ( indicating the specialised Treatment rendered) in the vicinity of the Airport should always be available with the Terminal Manager.

If these are guidelines then why were none of them implemented on December 10, 2017? Are these guidelines just printed because they look good on paper? Does the DGCA ever audit the airports to ensure that all the norms are being followed?

So important questions for us all.

Abhishek is asking the Ministry of Civil Aviation and Airport Authority of India to mandate the availability of a doctor, ambulance, minimum medical support, trained medical personnel and standard operating procedures at all civilian airports in India.

You can support his cause by signing the petition here.

(Edited by Vinayak Hegde)

Source……. Vidya Raja  in http://www.the better india .com

Natarajan

Mumbai Beach Welcomes Olive Ridley Turtles After 20 Years….!!!

On Thursday morning, the Versova beach in Mumbai welcomed around 80 palm-sized turtles, making their way slowly but surely in the Arabian Sea.

Why is this event so special?

Well, for starters, the turtles in question are Olive Ridley Turtle, and their eggs hatched on a Mumbai beach after 20 years, and it was all thanks to the efforts of hundreds of Mumbaikars who have been cleaning the Versova beach for over two years now.

The Olive Ridley Turtle has been classified by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) as a vulnerable species, which is likely to become endangered unless the circumstances that are threatening its survival and reproduction improve.

According to WWF India, “Olive Ridley Turtles are the smallest and most abundant of all sea turtles found in the world” and live in the warm parts Pacific, Atlantic and Indian oceans.

The females lay their eggs on the same beach that they hatched from!

However, for the past 20 years, these turtles had stopped visiting Mumbai, thanks to the number of pollutants and plastic on the beaches. Not only is the trash an unwelcoming home to lay eggs, but is also a threat to the lives of the tiny turtles who have to walk from their nesting site to the sea all by themselves.

Afroz Shah had taken the initiative to clean up Versova beaches and collect all the plastic dumped there. According to the Hindustan Times, in only 126 weeks, Afroz Shah and the Versova Residents Volunteers’ team has successfully cleared 13 million kg of garbage, which included plastic from the beach.

Speaking about the Olive Ridley Turtle hatchlings, Prashant Deshmukh, range forest officer, Mumbai Mangrove Conservation Unit said,

“Such an incident happened after 20 years. The presence of more turtle nesting sites cannot be ruled out. We will push for the development of a turtle rescue centre close to this nesting site, and we expect it to be built soon.”

Week 127 .

Fantastic news for Mumbai .

We got back Olive Ridley Sea Turtle after 20 years. Historic moment

Nested and Hatched at our beach. We facilitate their journey to ocean.

Constant cleaning helps marine species.

Marine conservation centre needed at @versovabeach

Apart from Versova, these turtles are found on the beaches of Velas, Anjarle, Harihareshwar, Maral and Diveagar in Maharashtra.

The largest nesting site of the world is in Odisha along the coasts of the Bay of Bengal. Villagers in Odisha, too, have made attempts to save the nesting sites and ensure safety to the newborn turtles. You can read more about this story here.

Edited by Gayatri Mishra.

Source……. Tanvi Patel in http://www.the better india.com

Natarajan

 

 

The Hindi-Speaking Aussie who loves India …

Charles ‘Biharilal’ Thomson, is an Australian who speaks fluent Hindi learnt on the streets, trains and buses of India’s hinterland.
Biharilal tells Rediff.com‘s Archana Masih how India has bewitched him.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photograph: Kind courtesy Charles Thomson/Facebook

Biharilal Thomson is a white Australian who speaks Hindi better than many Indians.

The first time he saw a non-white person was as a 10 year old. His mother had invited an Indian yogi from Bihar into their home in Australia and asked her son to share his room with the sadhu for a few weeks.

“I had only seen white Australians till then, not even native Aboriginals — and here was an Indian in a langoti in my room!” he exclaims in good humour, sitting in a film producer’s home in suburban Mumbai, wearing a kurta-pajama and a yellow stole.

In the two hour conversation, he only speaks Hindi, a language he learnt in the streets, trains and buses of Bihar where he had arrived at age 13 in December 1974.

He loved his new home on the banks of the Ganga so much that he did not return to Australia for the next 11 years. Accounts of his experiences in India’s rural underbelly in the 1970s-1980s, include encounters with dacoits on horseback on at least two railway journeys.

“I saw real sadhus, I saw real dacoits — and I thought I had reached an amazing place,” says Biharilal with a grin. His life experiences, he says are so unbelievable that he sometimes thinks it is like a film.

It also reveals an India of another time — one that was simpler, wilder, unfamiliar and distant from what it is today.

“India was friendly with the Soviet Union, and I came across Indians who were desperate to emigrate to the USA, Canada or UK — not to the USSR.”

“The other thing that was common was cycles. Only the DM (district magistrate) and SP (superintendent of police) had cars — and in the trains people sometimes travelled with their own cooks!”

After going back to Australia in 1985, he returned to formally work in India in 2011.

India has seen a giant leap ahead since, and he has spent nearly 16 years here, but one question posed to him that hasn’t changed over the years is — “Why did you come to India?”

“This is what I am routinely asked, especially by the youth. They ask ‘Why have you come here when we want to settle abroad?’,” says Biharilal, who applied for Indian citizenship in 2014 and hopes to hold an Indian passport soon.

“The other thing I am amazed with is this craze for English. Even if I speak to those who know Hindi in Hindi, they reply in English!”

“Why?”

His fluency in Hindi has fetched him invites to Hindi events by the Indian high commission in Australia, to symposia at Savitribai Phule Pune university and Delhi’s Hansraj College. He has anchored a few film festivals and done some acting roles.

It has also brought him an FM radio show that he hopes to receive a confirmation for by April.

“In independent India it will be the first time that an angrez will do a radio show in Hindi,” he says enthusiastically.

Not wanting to be boxed into roles of the typical gora speaking tooti-phooti Hindi, he refers to the accomplished actor Tom Alter.

“He is an asli Hindustani, I’m nakli, but because earlier directors made him speak broken Hindi like an angrez, people thought he was English.”

“People didn’t know he was Indian, a Padma Shri, who spoke fluent Hindi and Urdu.”

Biharilal works at Josh Talks, a media company that invites guests to share inspirational stories. His focus is on all regional languages and tier-2 cities.

He has also done a few acting roles in Hindi and Marathi television serials, and recently appeared in an airline commercial for Scoot, a budget airline owned by Singapore Airlines.

There are quirky benefits to a white man speaking Hindi too — like the number of wedding invitations he receives. Many wedding organisers in the Delhi area send him invitations only to have a foreigner on display!

“I get so many invitations for chief guest. In the marriage season, I’ll be booked,” he laughs.

“People want a gora who speaks Hindi to show at their weddings.”

The move from Australia to India may have been a continental shift, but for Charles ‘Biharilal’ Thompson, it was like coming home.

It was a life introduced to him by his mother, a ballerina and an early convert to yoga, who came to learn at the Bihar School of Yoga in Munger in 1972.

“At that time only 1% of the world travelled by aeroplane,” says Biharilal, who is often recognised as ‘Biharilal Autowale Babu’ after a show on Zee TV where he covered the 2017 Delhi municipal election in a colourful autorickshaw.

He also covered the UP assembly election last year for WION, Zee’s English news channel.

“We used to fly to the Gold Coast to visit my grandparents every year. I made my father promise that he would send me to India instead, if I stood 1st or 2nd in school.”

He stood 2nd and travelled to Calcutta, he says, taking a train to Jamalpur and then a bus to Munger.

“I was shocked to see the poverty in Calcutta, but hearing ‘garam chai‘ by tea vendors in the train was like music,” he remembers.

Eight weeks later, his father returned to take him home.

“I told him I wanted to stay for one more year,” he says over a cup of tea.

“But I stayed for 11.”

blob:https://ishare.rediff.com/d8239350-f845-46f6-86e1-762bd67d53b5

He has now spent 16 years in India — first at the Bihar School of Yoga in Munger, then working in a financial tech start up Eko India, and currently in the entertainment industry.

At the famed yoga school in Munger, he says he learnt yoga and managed the library. He helped in the institute’s office work which would take him to Patna and Delhi.

It was on one these travels that he found himself in the middle of a dacoity.

He had bought a third class ticket and boarded a train from Jamalpur to Patna in Bihar. The TT saw his ticket and upgraded him to first class. Along the way, dacoits came riding alongside the train, detached the first class compartment and started looting passengers.

When they reached his coupe, he held out his hands, and said, “Ruko, ruko! (stop, stop!)”

The dacoits stopped.

“I was a young boy and did not know very good Hindi at that time, so I just managed to ask a dacoit if he had any videshifriend?”

The dacoit said ‘No’ and Biharilal told him that he would be his friend.

“He smiled and did not take anything from me.”

Caught in another dacoity on a railway platform — this time on a dark railway platform surrounded by crop fields — his saffron clothes came to his rescue.

“When they came to me, I just sprang up and started chanting Bum, Bum Bole-Bum, Bum Bole and they said, ‘Yeh toh Ganga jal wala aadmi hai‘ and let me go,” he chuckles.

India was very different then, he says. Yoga institutes were very austere and drew only the most committed.

He remembers the first function he organised which had a generator as backup for electricity failure. When the lights went off and the generator was switched on — the crowd left the sammelan and rushed to get a first glimpse of a generator at the back.

At fifty-seven, Biharilal has seen the arc of India’s history from Indira Gandhi’s Emergency to her assassination to the post liberalisation. He has travelled widely, even taken his mother to the Kumbh Mela.

In between, he returned to Australia and ran a Thai vegetarian restaurant but kept coming back to India.

“I started coming back in the late 80s, but visas were very difficult. Till the Modi Sarkar came, getting a visa to India was not easy. Sushma Swaraj is doing a good job,” he says.

In 2009, a startup started by Biharis, Eko India, offered him a job and he moved to India.

But it was a chance encounter with an Indian student at a Sydney swimming pool that opened the door to acting.

Shashank Ketkar, now a popular television actor, had got talking to him by the pool hearing his Hindi and came to eat at his Thai restaurant.

Few years later, Biharilal would visit him on the sets of his show whenever he was in Mumbai. His kurta-pajama style of dressing and fluency in Hindi caught the eyes of the director and led to small roles. He also got to play an angrez in a Marathi film Shashank Ketkar was acting in.

“I went to Kohlapur and shot a scene where I was seated on a horse in 40 degrees heat. I loved it. I thought I had become Shah Rukh Khan!”

He has also acted in a Hindi suspense thriller that will release this year.

Every day, he receives a large number of messages on Facebook and makes it a point to at least say ‘Ram, Ram’ or ‘Namaste’ to them.

“I feel the whole of Hindustan is made for me. Yeh kamal ka desh hai, yaha aapko sab kuch mil jayega (this is a great country, there is nothing you can’t find here),” he says, adjusting the famous Australian Akubra hat he is wearing and steps into the hot Mumbai sun.

Archana Masih / Rediff.com

Source…..www.rediff.com

Natarajan

Say it with a Post Card ….” Post Crossing ” is the way !

‘Postcrossing’ members meet in Metro rail

At a time when social media networks have taken over communication, a few people still find charm in sending postcards.

What’s fascinating is that they send the postcards to strangers in some corner of the world and receive one from some other corner. The idea of ‘Postcrossing’ is to exchange postcards to anyone in the world through the website http://www.postcrossing.com where the addresses of registered members are available.

On Sunday, the ‘Postcrossing community’ in Chennai held its meeting in the Chennai Metro Rail. They boarded at Nehru Park and alighted at the airport for a discussion.

G. Prakashraj, a 21-year-old engineering student of Anna University recollects how he chanced upon the initiative. “I found the website and started off in a small way. We meet at least twice or thrice a year. For a change, we decided to meet in the Metro today,” he said.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Have you ever received a postcard from an underwater post office? I have. That’s how exciting it can get,” he says, recollecting about the postcard he got from Vanuatu, an island nation located 1,000 miles east of northern Australia.

Arun Kumar Narasimhan, a member of the group, says he was fascinated to get a postcard on steam engines all the way from Finland. “This encourages people of all ages to continue writing letters and sending postcards in this digital age.” It also brings in new friends. Recently, the Chennai group met its Mumbai counterpart.

Mr. Prakashraj is planning to visit Bhutan with his postcrossing friend. “That’s what life is all about. Meeting new people and gaining new experiences,” he says.

Source…..www. the hindu.com

Natarajan

Seen the photos of Deer eating garbage in Chennai ? …Here is the story behind it …

 

 

 

 

 

 

 

 

Over the past month, upsetting photos of spotted deer feeding on plastic and other waste in and around the Taramani area in Chennai have surfaced on social media. The deer had reportedly strayed from the IIT Madras campus or nearby areas. The loss of the forest ecosystem forces these herbivores to munch on plastic which in turn results in their death due to stomach bloating.

The pictures, which many are sharing on social media, were perhaps first postedby Facebook user Aarthi Gopalan.

Unfortunately, this is not new to a city that has witnessed several deer deaths over the years.

In fact, an RTI by animal activist Antony Rubin revealed that 220 deer and 8 blackbucks died between 2013 and 2016 on the IIT Madras campus. The campus, a thickly forested area, has increasingly come under the scanner for disrupting the ecosystem in the area with toxic waste and with garbage during its annual student fest, Sarang. After the January 2014 edition of Sarang, The Fifth Estate, a website run by IIT Madras students, reported that 21 deer had died and three were injured during the event.

Speaking to TNM, Antony Rubin says, “There is too much construction, debris and waste on campus. This has been happening for quite some time now. DLF bought a property in the area which was occupied by deer. They cleared out the entire building, so the deer came out and they are feeding on the garbage over there.”

Antony warns that trying to ‘trap them’ could prove fatal for these creatures. “Deer are very sensitive. If they are caught by force, they literally die within a few minutes because they go into shock. The death rate during translocation is about 20 to 30%. The ideal way is to slowly guide them towards Guindy National Park or IIT. There should be no traffic and it should be calm, so that the deer are not stressed.”

Animal rights activist Shravan Krishnan wrote on Facebook, “We have in fact spotted deers as far as Gandhinagar, Indra Nagar and past Kotturpuram. The main reason for these deers to stray out is because of loss habitat especially in IIT.  These deers stray out for food and water during the summers. You only see deers coming out, but we have spotted a whole lot of animals such as pangolins, jackals, civet cats, jungle cats and monitor lizards also venturing out due to habitat destruction. This problem will get worse in the coming years.

The only way to stop deers venturing out is to improve their habitat and to stop construction inside IIT and other buffer areas. (sic)”

In November last year, in response to Antony Rubin’s petition before the National Green Tribunal (NGT), the Forest Department had admitted that “due to the presence of the solid waste stray dogs are entering into the campus and they are attacking the deer and blackbucks and causing fatal injuries and in such circumstances necessary directions are to be issued to remove all the solid waste and to see that campus is free of stray dogs and protect the wildlife (sic).”

In December 2017, the southern bench of the NGT had directed IIT Madras to ensure that no further damage or injury is caused to the animals, including endangered species on campus.

IIT Madras, on the other hand, had claimed that they have an efficient process for solid waste management in place and blamed the increasing number of stray dogs on the campus for the death of the animals.

Meanwhile, the southern bench of the NGT has virtually become non-existent as its last member retired and no new appointment is forthcoming. Pending non-compliance appeals before the court are now left in the lurch.

With no way of filing appeals here, activists end up incurring significant expenditure moving the cases elsewhere. “The case keeps getting rescheduled here. So we are trying to move it to Delhi. What else can we do?” Antony asks.

Source….Manasa Rao in http://www./www.thenewsminute.com/

Natarajan

Message for the Day…” Loud talk disturbs those who practise namasmarana (remembrance of Lord’s name) or meditation (dhyana) or recitation (japam)! Noise breeds further noise.”

It must be explained to people who come to Prasanthi Nilayam that silence is the very first rung of the ladder of spiritual endeavour and the hallmark of this place! From here, they must learn to make every place, wherever they are, a Prasanthi Nilayam. Loud talk disturbs those who practise namasmarana (remembrance of Lord’s name) or meditation (dhyana) or recitation (japam)! Noise breeds further noise. This is a workshop, where damaged minds and hearts come for repair or overhaul. In workshops there will be the din of hammer, the clang of wheel, the whirr of engine and the clatter of chains. In this workshop, only the whisper of the Name of God should be heard. With new parts fitted and new coats of paint, cars emerge out of the workshop as good as new and they run smoothly, without trouble, for miles and miles. People must find Prasanthi Nilayam as a workshop for persons, who are weary, travel-worn, or about to enter upon a long journey.

Source::: http://media.radiosai.org/

Natarajan

Unlike the Super-Rich defauters ,this Ex-PM”s familyHonoured their loan liability ….

These are not good times for the Punjab National Bank, which is embroiled in an 11,400 crore-scam allegedly perpetrated by diamond mogul Nirav Modi and his maternal uncle, Mehul Choksi.

For the average citizen, this is yet another instance of a wealthy man swindling public money through dubious loans issued by these banks, and leaving the country without paying back his dues.

Unlike Nirav Modi and Vijay Mallya, the PNB, which is India’s second largest public-sector bank, also had famous personalities and their families as customers who have honoured their loans.

Former Prime Minister Lal Bahadur Shastri had taken a car loan of Rs 5,000 from PNB. After his sudden demise on January 11, 1966, the former prime minister’s widow Lalitha paid back the loan from the pension she received, reported Times of India.

“We went to St Columba’s School on a tonga. Once in a while, we used the office car, but my father did not allow us to use it regularly for any kind of private work. There was a demand at home that we should buy a car,” said Anil Shastri, his son and senior Congress politician, to the publication.

In response to his family’s demands, Shastri approached a senior official from the PMO and discovered that a new Fiat would cost Rs 12,000. Since the family had only Rs 7,000 in the bank, the prime minister decided to apply for a Rs 5,000 loan which the bank sanctioned that very day.

When the prime minister passed away in Tashkent, where he had gone to sign the declaration of peace between India and Pakistan after the 1965 war, the loan remained unpaid. “It was repaid by my mother from the pension she received after my father’s death,” said Anil Shastri.                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This 1964-model Fiat with the plate number DLE 6 is today exhibited at the Lal Bahadur Shastri Memorial in the national capital.

Source….www.thebetterindia.com

Natarajan

 

When your parents agree to watch your children, this is a convenient arrangement in every respect, but in order for it to work best for all parties, it is important to have some basic rules so that your parents don’t feel like substitute parents or like they are “working for you.” If you stop asking for their help and start demanding it, if you want them to follow all your rules, and if you involve your partner in arguments between you and your parents, you should reconsider your behavior and read the following tips for maintaining a relationship with grandparents who care for their grandkids.

1. Don’t take your parents for granted

Within our family unit, we tend to forget that those around us are people with needs and limitations of their own, just like us. This is even truer when our parents become caregivers to our children. Although grandchildren sometimes seem to be a source of happiness and enjoyable pastime for your parents, remember that they have other interests. Don’t assume that your parents are always available for you or want to help all the time. Ask for help and don’t demand it, and know when you should hold back and not burden them, even considering their age limitations.

If your parents took care of your children all week, you might want to reconsider asking them to babysit Saturday night. Despite the grinding routine, it must be remembered that our parents also need their own free time, a listening ear and someone who would like to spend time with them talking about things that concern them. Look for shared time with your parents where you can recharge them with energy and build up your relationship.

2. Be a little laxer on your rules

Every parent has rules and methods when raising their children; some don’t want their children to watch television, some don’t want them eating candy, and some schedule tutors immediately after the kids come home from school. Whatever your rules are, when your children are under your parents care for a long time, you may need to be a bit more flexible with your rules.

Keep in mind that your parents can’t meet all your conditions and expectations and might even choose to break your rules, whether it’s because that’s what they’re used to, or maybe because they want to spoil and treat their grandkids. As long as your parents do not do something that compromises your child’s physical and mental well-being, think your rules over, and decide which one you can be more flexible with, and which ones you aren’t budging on.

3. Offer payment for special expenses

Even if in most cases your parents won’t ask for compensation for taking care of your children, remember that they have additional expenses on the days they take care of and spend time with your little ones. If grandparents take the grandchildren for a meal at a restaurant, for a day at the mall, or to the zoo, the experience usually involves quite a bit of an expense. Offer to pay them back, or even leave some money with them beforehand. Even if the offer is rejected by your parents, be sure to offer them money from time to time to show them that their help isn’t expected or taken for granted.

4. Say thank you and buy them a gift

Your parents don’t take care of their grandchildren in order to receive a gift. They do so for a variety of reasons related to helping you and just loving and wanting to spend time with their family. Despite all this, all of us, old and young, need recognition and reinforcement. Thank your parents and don’t take their help for granted, even if they’re guilty of doing so themselves. Buy them a nice gift and write a thank you card to remind them of your appreciation of their dedication and help. In order to repay your parents in another way, try to help them in areas where they have difficulty as in small renovations or house maintenance.

5. Don’t involve your partner in arguments with your parents

It is natural and common for you to have occasional disagreements with your parents about issues related to the care and education of your kids, and it’s even recommended that you have an open conversation with them about the issues that concern you, but be sure to do so without involving your partner. Your parents may feel uncomfortable or even attacked, in the presence of a more distant person like your spouse, even if they like and get along with them. If you can’t overcome the problem alone, you can lean on your partner for support, but first, try to talk to your parents privately and remember that they have only good intentions for you and their grandchildren.

6. Encourage your child to respect your parents

Do you come across situations where your children are cheeky to your parents? Do they demand instead of ask, treat your parents with contempt and perhaps maybe even curse them out? Just before you scold them, ask yourself whether your children are just copying the nature of the relationship they have seen between you and your parents. Remember that personal example is the main way children learn about relationships.

Beyond setting a personal example, make sure to praise and thank your parents in front of your children; you can tell them for example how Grandpa once managed to fix the car during a family trip or how Grandma sewed you the most beautiful costume in school. Beyond that, it is important that you teach your child how to deal respectably with arguments and disagreements in general, and with their grandparents in particular.

7. Clean up after yourself

After a whole day in the company of children, everyone’s house looks completely different – toys everywhere, puzzles scattered all over the floor, half-eaten candy and dirty dishes all over the place. It may be that in your home this doesn’t really bother you, but when your children spend time with your parents, it isn’t fair to leave their home messy. Make sure that the kids clean up the mess they made, and do it yourself if your child is too young to do It themselves.

8. Make your home accessible to parents

Technology has become a part of our lives whether we like it or not. Even those who are deterred by innovations have to adapt to a new era and can even finally discover that they like the new possibilities. Many of our parents have a smartphone and a Facebook account and get along very well.

However, it is worth remembering that each device and software has its own complex operating system. When your parents come to your home to watch your children, let them feel comfortable and give them access to all the tools you have in your home. Be sure to explain to your parents how to operate all electronic devices putting special emphasis on the TV, computer, microwave and other appliances that they will most likely want to use.

9. Don’t have your parents cook and clean

You may never have asked your parents to fold your laundry or cook dinner. They just see a pile of clothes on the sofa in the living room and fold it on their own. But what starts out as a small initiative can become an abysmal routine in which most household chores, including cleaning, cooking, children’s showers and even homework help, are done by your parents. In some cases, your parents also drive your kids to afterschool activities.

You may think that your parents are just doing these things to kill time, but no one actually wants to do these menial tasks, especially considering that your parents have to clean up their own home. Just let your parents know that that isn’t something they have to do, and to just enjoy the time with their grandchildren.

Once your kids get older and you no longer need your parents to watch them, they’ll be teenagers managing their own schedules. In order to maintain the relationship between them and keep it deep, mutual and ongoing, make sure that it isn’t based solely on supervision and fulfillment of tasks.

Encourage your children to get off their phones and talk to their grandparents, take an interest in them, discover more of their life story and family heritage. On the other hand, encourage your parents to play with their grandchildren and open up to them not only as grandparents but as human beings. You will find that even when your children grow up and get older, they’ll still want to visit their grandparents and the bond between them will accompany them for the rest of their lives.

Source….www.ba-ba mail.com
Natarajan